Att ta ut en häst ur flocken, är det riskfyllt?

1 februari, 2014

Horse Connexion publicerar en ny studie där man har tittat på ”var och när riskerna är som störst när  en häst ska flyttas från sin grupp”  anledningen till studien är att många hästägare är tveksamma till att ha sina hästar på lösdrift eftersom de upplever att det är riskfyllt att hämta in hästen från flocken.

Att ta in en häst, plocka ut den ur flocken kan innebära en risk dels för att hästarna kan börja busa och bråka med varandra men de kan även följa efter och hota hästen som går in eller den personen som leder hästen. Målet med den dansk studien var att identifiera var och när riskerna är som störst när en häst ska flyttas från sin grupp.

32 danska hästar ingick i studien och de delades in i åtta grupper, personerna som skulle hämta in hästen från flocken fick noggranna instruktioner om hur det skulle gå till. Forskarna tittade sedan bland annat på om det var någon skillnad när en ranghög häst togs ut från flocken, men de fann ingen skillnad på hästarnas beteende då, däremot såg de att fler hästar följde med till grinden om man ledde ut två hästar samtidigt istället för en häst.
Beteenden som hot genom sparkar eller att hästarna jagade varandra observeras inte alls under studien, medan hot i form av att de försökte bita den häst som skulle tas ut ur paddocken observerades två gånger.

Studiens slutsats var att de risker som kan uppstå när en häst ska tas ut ur en paddock med andra hästar kan minimeras om hästen snabbt fångas in och leds ut genom grinden utan onödiga avbrott. Dessutom är det bra om det finns någon person som kan hjälpa till med att öppna och stänga grinden.

Läs hela studie på Horse Connexion

Bilder; Åsa Pernes

 

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: