Hästar med ryggömhet

25 oktober, 2012

Det är många faktorer som kan påverka hästars rygg och orsaka ömhet, bland annat utrustning, sadel och ryttarens position. I en mycket intressant studie från Norge såg forskarna bland annat ett tydligt samband mellan dåligt tillpassad sadel och ömhet i ryggen hos hästarna.

I den här norska studien som presenteras på Horse Connexion tittade forskarna på 73 hästar som reds dagligen, målet var att identifiera eventuella riskfaktorer som exempelvis, ryttarens inverkan och den utrustning som man använde.
Hästarna var indelade i 29 ridskolehästar, 35 privathästar och 9 polishästar och studien utfördes på 9 olika platser. En veterinär palperade hästarnas rygg noga och tittade på hur hästen reagerade, forskarna hade tre grader en var inga reaktioner, milda reaktioner och sista var medelstora eller svåra reaktioner. Även sadlarna delades in i tre grupper, väl tillpassad, för vid sadel eller för trång sadel.

Av hästarna i studien var det 43,8% som hade någon form av ryggömhet och det var hästar ur alla 3 grupper som uppvisade ömhet, flest hästar med ömhet i ryggen fanns bland privathästarna.
När det gällde sadlar så ansåg man att 46,5% alla hästar hade väl tillpassade sadlar, 32,4% hade sadlar som var för trånga. Forskarna såg ett tydligt samband mellan dåligt tillpassad sadel och ryggömhet.
Forskarna jämförde även hästar som red med en högre grad av böjning i nacken med hästar som reds mer ”normal” huvudposition och fann att hästar som reds med en högre böjning i nacken oftare var ryggömma än de som reds ”normalt”. Även ryttarens position i sadeln kan orsak ryggömhet.

Slutsatsen av studien var att i en grupp av friska hästar är det många hästar som lider av ryggömhet, man konstaterade även att många sadlar var dåligt tillpassade.  Sadelinpassning och ridstilar verkar spela en stor och viktig roll för hästars rygg och ryggömhet.

Horse Connexion skriver att det behövs fler studier eftersom ömma ryggar är ett vanligt problem bland våra ridhästar så vi kan förebygga

 

Källa: Läs hela studien här Horse Connexion

Bilder: Åsa Pernes


Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: