Installning av unga hästar, hur påverkas de?

27 november, 2012

Horse Connexion presenterar en ny studie som handlar om unga hästars välbefinnande när man stallar in dem första gången, målet var att se hur hästarnas stressnivå påverkades, forskarna använde sig av två olika uppstallningssystem.

Inledningsvis så konstaterar man att det är ”allmänt accepterat att individuellt uppstallade hästar ofta utvecklar beteendestörningar som exempelvis vävning, boxvandring, krubbitning och luft snappning.

I studien som pågick i 12 veckor deltog 36 tvååriga varmblod, 18 ston och 18 valacker. Forskarna ville se hur de unga hästarna påverkades av de två olika uppstallningssystemen som innehöll olika typer av fysiska och sociala begränsningar.
Hälften av hästarna blev installade en och en i en box på 10,5 m2 och andra hälften fick stå parvis i boxar som var större, 48m2.
Under de tre första veckorna fick inte hästarna lämna sina boxar förutom när den skulle strös, efter dessa första veckor fick de sedan en begränsad träning i skrittmaskin ca 20 min/dag.

Resultatet av studien visade bland annat på att de hästar som stod uppstallade i par hade längre ättid, medans de hästar som stod själva ägnade mer tid åt att sova, stå still eller vaksamt titta sig omkring. När studien var i sin slutfas så hade 67% av de hästar som stod i egen box utvecklat en eller flera stallovanor som till exempel att tugga på boxinredningen.

Studiens slutsats var att om unga hästar isoleras från andra hästar så leder det till att de utvecklar beteendestörningar i högre grad än dem som stallas upp i par. Resultatet stöder också teorin att individuellt uppstallade hästar, i likhet med andra djurarter, upplever mer stress och depression. 

I en slutnot konstaterar Horse Connexion att den här studien styrker att det är bättre att stalla upp unga hästar i par för att undvika att de blir stressade och utvecklar beteendestörningar.
De skriver även att i praktiken så skulle nog hästarna inte stå inne så som de gjorde i den här studien, tre veckor är lång tid och i de flesta fall hade man förmodligen tagit ut hästarna och tränat dem eller låtit dem vara i en paddock varje dag, det hade möjligtvis påverkat resultatet på ett annat sätt.

Läs hela studien på Horse Connexion

 

Källa: Horse Connexion

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: