Lastning av häst är det ett problem?

26 oktober, 2009

I ett examensarbete från SLU har man studerat lastning av hästar och de problem som kan uppstå. Man börjar med att ställa frågan ”Varför är en häst svår att lasta?”

Där tar man fram flera olika anledningar till att det kan bli problem vid lastningen, bland annat

  • dåligt ledarskap
  • hästar tycker inte om trånga och mörka utrymmen
  • dålig eller inkonsekvens hantering av hästen
  • tidigare negativa erfarenhet av att åka transport, exempelvis att hästen skadat sig

Här tar man även upp något som kanske inte alla tänker på när det gäller svårlastade hästar. Kastar sig hästen ut ur transporten när man ska lasta ur? Om den gör det så förstärker den sin rädsla för transporten när den gör så, för hästar är ett flyktdjur och att kasta sig ut ur transporten är ett flyktbeteende.

Hästens olika sinnen

Hästen är olika sinnen som vi påverkar både medvetet och omedvetet, det första som man tar upp är hästens ögon. Ögonen, på hästen är placerade på sidan och de är även ganska stora, det här gör att hästen inte ser och uppfattar sin omgivning på samma sätt som vi, att då till exempel gå in i en mörk transport när det är ljust ute kan skapa problem.

Luktsinne: arga, frustrerande eller stressade människor utsöndrar en speciell doft och eftersom hästarnas luktsinne är väl utvecklat så känner de den här doften och de kan då bli oroliga eller upprörda.

Nervceller: Taktil stimulans, att röra vid – klappa sin häst, kan fungera som en positiv förstärkning och stärker även bandet mellan häst och människa. Hästarna kommunicerar med varandra genom beröring, de putsar på varandra och på så sätt så stärker hästarna sina sociala band med sina vänner. Många av oss ryttare använder oss av den här formen av beröm när vi rider, en klapp på halsen när hästen har gjort något bra, men vi tänker nog inte på att vi på så sätt även stärker vårat förhållande till hästen.

Hörsel: Rösten är något som nästan alla använder i kommunikationen med hästarna och här kan vi läsa att det är en mera pålitlig och konstant signal för hästarna eftersom våran röst kan de känna igen den förändrar sig inte på samma sätt som våran lukt (nytt tvättmedel) eller hur vi ser ut. Här tar då författaren även upp hur det låter när hästen går på rampen, det låter ihåligt och hästarna förknippar ofta det ljudet med ett osäkert underlag.

Om man ska dra en slutsats av det här avsnittet så kan man säga att vi ska låta hästen vänja sig vid transporten, låt den titta och lukta, de som lastar ska hålla sig lugna och inte stressa upp sig, med andra ord man ska ha gått om tid när man lastar sin häst.

Man ska också vara noga med var och hur man ställer transporten, rampen ska ligga stadigt mot marken både när hästen går ut och går in i transporten, man ska inte lasta hästen i motljus det försvårar för hästen.

Använd rösten och klappa din häst när den gör rätt

Träningsmetoder:

Här kan man läsa att det nog finns lika många som anser sig vara experter på lastning som det finns hästar och det stämmer nog. Det här avsnittet är mycket intressant för man konstaterar

”Att bestraffa ett djur ökar oftast förekomsten av oönskade beteenden och djuret kopplar ihop bestraffningen med människan som utfört den.”

Följden av det här kan vara att hästen utvecklar en rädsla eller känner ett obehag inför den här människan och för lastnings situationen, så istället för att hästen blir trygg med transport situationen så har man förstärkt den negativa känslan, det är otäckt. De metoder som nämns är bland annat att hästen får en godisbit när den gör rätt, man håller i tyglarna och släpper efter när hästen går framåt och man tar även upp användningen av spö och longeringslinor.
Även här tar man upp något som nog inte så många vet eller tänker på

desto fler man är om att lasta hästen desto större är risken att det blir problem och att det tar lång tid att lasta, även risken för att någon ska skada sig ökar.

Det här avsnittet kan sammanfattas med att

  • Om man ska använda sig av negativ och positiv förstärkning – bestraffning så måste allt ske i exakt rätt stund annars kan det ha motsatt effekt.
  • Tid, man behöver tid när man ska lasta och att man ska träna på det ofta.  Lugnande medel är inte att rekommendera likaså metoden med att täcka över hästens ögon.

Frågeställningen i det här arbetet var

Hästar och lastning-är det ett problem och vilka följder har det?

För att få svar på frågorna så observerades 68 hästar och 37 ponnyer det här skedde under mars och april 2009. Observationerna skedde dels vid ATG:s hästsjukhus i Skara och vid 5 olika tävlingsplatser i Västra Götalands regionen. Man delade även ut enkäter vid vissa hästarrangemang samt till några av de hästägare som man följt när de lastat sin häst.

Man tittade även på om det var det någon skillnad på lastning när man var på tävling eller när man skulle lasta sin häst vid ATG efter ett veterinärbesök. Inte helt oväntat så kom man fram till att de som inte upplevde några problem med lastningen var de som transporterade sin häst ofta och här tolkar jag det som att den gruppen var på tävlingsplatsen.  En anledning till skillnaden kan vara att när man åker till och från veterinären så är de som lastar hästen i en annan sinnestämning, oroliga, ledsna och deras hästar mår inte bra så här finns det flera olika saker som kan påverka lastningen negativt.

Läs hela arbetet

Det här examensarbetet  är gjort av Emelie de Boussard Etologi och Djurskyddsprogrammet  SLU det finns mycket läsvärt i det här arbetet och  jag rekommenderar alla att läsa det.

Materialelt berör bara olyckor på så sätt att man konstaterar att när det är flera som lastar så ökar riseken för att någon ska skada sig, man tar inte upp något om användande av hjälm eller att man bör ha handskar på sig eller vad hästen ska ha för huvudlag, det är möjligtvis något som jag saknar men för övrigt är arbetet mycket läsvärt. En annan sak som inte nämns så tydligt är vikten av att köra rätt när hästen väl är inne i transporten.

Läs om

hur man lastar häst med hjälp av Ronny Åhman

Kroppsspråk, nyckeln till lyckad kommunikation med din häst

Bild: Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: