Stadig underskänkel

24 september, 2012

Att ryttarens sits och position är viktig oavsett vilken disciplin man rider det vet de flesta ryttare, men hur viktig är den för en hoppryttare. Det ville forskare i England vet mera om, i en engelsk studie valde forskarna att titta på hoppryttare och deras position över hinder.
Forskarna valde att jämföra tävlingsryttare/rankade bland de 150 bästa i England med ryttare som var orankade, alla ryttare observerades och filmades när de hoppade 1.20 på en hopptävling.
Horse Connexion, beskriver den här studien och skriver att det var fem vinklar positioner som forskarna valde att titta på när de jämförde de rankade ryttarna och orankade ryttare.

Skillnaden i vinklar mellan de rankade och sw orankade ryttarna jämfördes. Resultatet visade att höftvinkeln varierade mellan grupperna under avsprångsfasen både på det rättuppstående hindret och oxern. Vinkeln mellan lår och den lodräta linjen varierade under avsprångsfasen på oxern, och underskänkelns placering varierade mer hos de orankade ryttarna jämfört med de rankade ryttarna över båda hindren.

Horse Connexion skriver att forskarna kom fram till att elitryttare har en stadigare underskänkel mellan avsprång och den fas då ekipaget är i luften över hindret, de orankade ryttarna var inte lika stadiga i skänkeln och de tenderade även till att kasta underskänkeln bakåt i uppsprånget.

Läs: En stadig underskänkel är viktig för ett bra resultat i hoppning

Källa: Horse Connexion

Bild: Åsa Pernes

Övriga Artiklar

Previous post:

Next post: