Vanlig sadel jämfört med bomlös sadel?

28 februari, 2013

Återigen får vi läsa om en ny intressant studie om hästar och sadlar, den här gången har forskarna valt att jämföra ”vanliga” sadlar med bomlösa sadlar. Målet var att se om det var någon skillnad mellan den totala kraften och tryckfördelningen på hästens rygg när man red i traditionell eller bomlös sadel, forskarna mätte trycket under trav nedsittning.

När man provar ut en sadel är det viktigt att den passar både ryttare och häst, sadelns undre del ska passa hästryggens form medans överdelen ska passa ryttarens bäcken. Idag så sker utprovning av sadel när vanligtvis när ryttaren rider i olika gångarter, tidigare så skedde det ofta på stillastående häst, men hästens rygg och ryttarens position ändrar sig under ridningen.

I den här studien som presenteras på Horse Connexions hemsida skriver man att fler ryttare nu använder bomlösa sadlar eftersom de passar bättre till varierande hästryggar, det finns några studier som stödjer den teorin.

Studien är genomförd i USA och det var åtta ridskolehästar, arabiska fullblod som deltog. Alla hästarna reds av samma person och i slumpmässig ordning, två dressyrsadlar användes en traditionell och en bomlös och båda sadlarna vägde lika mycket.
Under sadeln hade man en elektronisk tryckmätningsvojlock som mätte kraften och sadelytans kontakt med hästens rygg, mätningarna skedde under 10 steg i trav med båda sadlarna.
Vad såg forskarna? De såg bland annat att tryckfördelningen var jämnare med de traditionella sadlarna jämfört med de bomlösa sadlarna. Forskarna såg även att ryttarens vikt fördelades över en större yta, de tolkar det som att bommen hjälper till att sprida ut sadelns och ryttarens vikt över en större yta och på så viss förhindra att trycket koncentreras på vissa områden. De avslutar med att konstatera att det behövs fler studier för att jämföra olika typer av bomlösa sadlar med traditionella sadlar som passar dåligt.

 

Källa Horse Connexion

Läs hela studien här

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: