Botulism, är det farligt ska man vaccinera sin häst eller inte?

11 oktober, 2013

Botulism, är det farligt ska man vaccinera sin häst eller inte? Det här är en återkommande fråga, på SVA, statens veterinär medicinska anstalt rekommenderar att man gör det, men bland veterinärer ute i Sverige är det lite delade meningar. Vi ringde till Hanna Skarin doktorand vid SVA som skrivit en artikel med rubriken ”Botulinumtoxin är både skönhetsmedel och potentiellt vapen” för att ställa några frågor?

 

 

.

Hur många hästar har konstaterats med botulism i Sverige?
- Jag vet två bekräftade fall med hästar under de sista tio åren. Båda hästarna hade typ B och det är den stammen som vi kan vaccinera mot i Sverige. I övriga Europa har även typ C påträffas hos hästar.

Det var inte så många hästar, varför – finns det ett mörkertal?
– Det är svårt att konstatera botulism hos hästar, så visst finns det ett mörkertal. Hanna förklarar att olika djur är olika känsliga för det här botulinumtoxinet och hästar är mycket känsliga så de behöver bara få i sig en mycket lite mängd för att bli sjuka.
– Det här gör att giftet är svårt att upptäcka hos hästar, men här är det viktigt att säga att vi får in väldigt få prover.
– Du får inte skrämma upp Sveriges alla hästägare nu, tillägger Hanna snabbt och poängerar att botulism hos fåglar är klart vanligare.

Kan bakterien smitta via sår?
– Ja men då är det i sår som är syrefattiga, fast det är ovanligt. De vanligaste smittovägarna när det gäller vuxna hästar är foder som exempelvis innehåller kadaver/döda djur, gödsel eller jord.

Kan hästar smittas via jord när de går och betar?
– Små föl kan smittas när de går och betar, via jorden, men vuxna hästar kan inte drabbas av botulism på så sätt.

Symtom?
– Det börjar bakifrån på alla djur, stelhet i bakbenen ovilliga att röra sig, muskelsvaghet. Hästarna kan få svårt att svälja foder och vatten, det här är några av de symtom som hästarna kan få.

Botulinum giftet bildas av jordbakterien Clostridium botulinum och att det här är ett farligt gift råder det nog ingen tvekan om. Det här nervgiftet finns med på en bioterror lista, som ett tänkbart ”vapen” vid krig. Enligt vissa kunniga så skulle ett snappsglas av det här giftet räcka för att döda hela Sveriges befolkning. Så vi ska ha respekt för det här giftet.

 

Tänk att det finns de som väljer att frivilligt spruta in det här giftet i sin kropp, då under namnet botox.

Vaccinera eller inte? Rådgör med din veterinär och var noga med hästens foder. Slutsatsen blir i alla fall att  botulism är något som vi ska ha respekt för och se upp för!

Läs vår tidigare artikel som handlar om botulism hos svenska hästar.

Hästar och Botulism – en dödlig kombination

 

 

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: