Giftiga växter i hästarnas hagar kan orsaka förgiftning.

17 augusti, 2011

En bieffekt av den fuktiga sommaren har varit att det har ”dykt upp” annorlunda växter i hästarnas hagar. En veterinär berättar att man i år har haft ovanligt många förgiftningssymptom där det har handlat om ovanliga oätliga/giftiga växter som hästar har tuggat i sig, det har bland annat varit älgört och skogsfräken som hästarna ätit av.

Hästarna ratar oftast växter som är giftiga men ibland åker även dessa ned och en anledning kan vara betesbrist en annan anledning kan vara väder/yttre förutsättningar. I  år har det som sagt varit fuktigt och det har på vissa platser inneburit att floran har förändrats i hagarna. Det finns giftiga växter som många hästar tycker smakar gott, en sådan växt är sprängört, att ekollon är giftiga vet nog de flesta men att de även anses beroende framkallande är inte så välkänt.
En bra sida för den som vill veta mera om giftiga växter är Statens Veterinärmedicinska Anstalt, här har man deltat in växterna i oönskade växter, mindre giftiga växter och synnerligen giftiga växter. Under synnerligen giftiga växter hittar vi bland annat Stånds (Senecio jaobaea) som kan orsaka förgiftning om de äts i stora mängder en annan giftiga växtt som finns med här är björnloka. Under oönskade växter hittar vi bland annat prästkrage som anses ogiftig men som kan orsaka hudinflammation.

Några tecken som kan tyda på förgiftning:

  • Hästen blir dålig i magen, diarré eller förstoppning
  • Hästen är hängig/trött
  • Kolik
  • En lång gående förgiftning kan göra att slemhinnorna på hästen gulnar

Om du misstänker att din häst blivit förgiftad kontakta en veterinär genast.

Mera om giftiga växter i en Artikel i Expressen:Sommaren 2010 rapporterade lokala medier i Gävleområdet att flera kor och en häst hade dött.”

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: