Har hästen drabbats av klåda i man och svans?

20 juni, 2017

Kliar det i hästens man och svans?

Anledningarna till klåda på hästar i man, svans eller på hela kroppen kan vara flera: sommareksem, foderallergi, reaktion på någon nytt ”preparat”, löss, nackbandmask, springmask, skabb eller läkemedelsallergi.

Den vanligaste allergiska hudreaktionen på hästar är sommareksem, många förknippar sommareksem med islandshästar och det är den hästras som drabbas oftast men även ponnysar och friserhästar verkar vara överrepresenterade enligt forskare, men alla hästar kan dock drabbas oavsett ålder och ras.

Var kliar sig hästen – en ledtråd ? Om hästen står och kliar sig intensivt i man och svans så bör man ta reda på anledningen, ibland finns klådan bara i svansen och vid vissa tillfällen bara i manen och i värsta fall på hela kroppen, var klådan finns kan med andra ord vara en ledtråd. Gå igenom hästen noga och se om du kan hitta något, bulor under nacken, sår eller smådjur, ring veterinären om hästen mår dåligt.

Vanliga frågor som du får om du ringer till veterinären och säger att din häst har klåda:

Är hästen avmaskad, när?
Om hästen har fått nytt foder
Är hästen behandlas med något läkemedel
Har du tvättat man och svans i nytt schampo

Sommareksem eller som det kallades förr ”man och svansskorv” är en mycket vanlig anledning till intensiv klåda och den orsakar ibland svårt lidande hos hästarna som drabbas. Det här är en allergisk hud reaktion mot bitande insekters saliv och den insekt som orsakar de flesta fall av allergiska reaktioner är svidknott (culicoides). De hästar som drabbas kan ibland klia sin mankam och svansroten så kraftigt så att huden blir sårig och skorpig – då blir det skorv, ibland kallat mjäll, islandshästar är de som vanligtvis drabbas och här ser man även skillnad mellan importerade hästar och hästar födda i Sverige. Om hästarna är importerade så löper de en klart större risk att drabbas av sommareksem, en tänkbar anledning till att just importerade hästar drabbas är att de som föl inte fått antikropparna via råmjölken eftersom dessa ”småkryp” inte finns i deras hemländer.

När ”drabbas” hästarna? Hästar som får sommareksem får det vanligtvis under tredje betessäsongen och om de drabbas av sommareksem så kommer eksem att återkomma varje år. I Sverige så börjar insektssäsongen i april och den håller vanligtvis på till oktober (kan variera lite beroende på var i Sverige man bor). Forskning på islandshästar och sommareksem vid SLU och Uppsala universitet visar på att det är svidknotten som är ”boven i dramat” när det gäller islandshästar och eksem, forskarna har även funnit att anlagen för eksemen ”till viss del kan vara ärftligt”.

Symtom: klåda, mjälliga eksem vanligtvis i man och svansområden men det kan förekomma på nästan hela kroppen, sår, följden av klådan kan bli hårlösa partier,

Preparat som sägs kunna lindra eksem: Många hästägare säger att de har ”provat allt”:  equidox, Rb 86, problemolja, antihistamin (se nedan), kortison, atarax, på vissa hästar hjälper en del av dessa preparat men som alltid så kan djuren bli immuna mot de preparat som man använder.

Antihistamin: när man har tittat på effekten av histaminer så nämns substansen cetirizin som en lämplig antihistamin som skulle kunna påverka eksemhästar positivt, men vid ett fältförsök ”Behandling av sommareksem men antihistamin- fältförsök” SLU,  så fann man inte någon större skillnad på eksemen i gruppen som fått antihistaminer och de  hästar som ingick i gruppen som fått placebo.  Något som var intressant i det här fältförsöket var att veterinärer och hästägare upplevde en skillnad på hästarna som blivit behandlade med ovanstående preparat, men när man bröt ”behandlingskoden” och man såg vilka hästar som fått placebo och vilka som fått cetirizin så såg man att de hästar som endast hade lindriga besvär lika ofta var behandlade med placebo som med cetirizin. Slutsatsen av det här fältförsöket med cetrizin  blev att hästar som använde insektstäcke och stallades in under natten för att skyddas från knott endast fick lindriga eksem, forskarna drog slutsatsen ”antihistamin hade troligtvis en mindre betydelse för att hindra symtomens utveckling och kan inte rekommenderas för behandling av sommareksem.”

Kortison: Läkemedel som innehåller kortison lindrar klådan och hindrar inflammationen som kan uppstå när hästarna står och ”kliar sönder sig”, kortisonet har dock en del andra effekter som inte är bra, det sänker bland annat ned hästarnas immunförsvar,  hästar som behandlas med kortison ska inte vara i solen.

Många hästägare har provat allt, ett av de senaste rönen mot klåda: Är Omega 3 som skulle kunna ha en positiv effekt på eksemhästarna, då handlar det om fisk och skaldjursolja eftersom den (innehåller det prostagladin 3) inte linfrö olja, här finns inte några vetenskapliga teorier om för och nackdelar, utan det är hästägares egna upplevelser. Olja klassas som fodertillskott.

Viktigt att hjälpa hästen att bryta det negativa mönstret: Om hästarna inte kommer ifrån det som irriterar dem så kan det bli svårt att bryta den nedåtgående spiralen, klåda – hästen kliar sig – sår –skorpor – kliar ännu mera, det är därför viktigt att minimera det som irriterar dem, helst vill man få bort det som utlöser klådan helt, men det är inte alltid som det går.

Sammanfattningsvis:

  • använd insektstäcke.
  • låt hästen stå inne på natten eftersom det är då som de flesta knotten är aktiva.
  • om hagen är i närheten av stillastående vatten försökt byta hage.
  • kontakta veterinär vid minsta tveksamhet.
Smått och Gott om småkryp:

Övriga ”småkryp” som kan orsak problem och överkänslighet hos häst:

Lusfluggor: små krabbliknande flugor ca 1 cm stora, de återfinns oftast under hästens svans eller i ljumskarna på hästen.

Fluglarver: små gulvita larver som flugorna har lagt i sår på hästen, dessa larver lever på blod, hudavlagringar och sårvätska.

Löss: Använd luskam och kamma igenom mannen noga så ser du om det finns någon ohyra där.

Nackbandmask: syns under mannen blir små hårda knölar, är ovanligt.

Springmask: orsakar intensiv klåda under svansen eftersom honan lägger sina ägg där, titta i avföringen om du kan se något, gör träckprov om du är tveksam.

Bromsar och Stickflugor är aktiva på dagen.
Knott och Mygg är piggast och mest aktiva från sen eftermiddag/kväll till tidig morgon.

Vad är?

Antihistaminer: används inom humanmedicinen vanligtvis mot olika allergiska reaktioner såsom hösnuva, nässelutslag, insektsbett och överkänslighetsreaktioner mot läkemedel.

Histamin: Histamin är ett ämne som förekommer naturligt i kroppens vävnader och som brukar associeras med allergiska symptom som rodnad och klåda, histaminet gör att man kan få en allergisk reaktion om man stöter på ett ämne som man är allergisk mot.

Behandling av sommareksem hos häst med cetirizin – ett fältförsök

Sommareksem hos häst ärftligt

Övriga Artiklar

Previous post:

Next post: