Hästar med ryggproblem avlivas i onödan

2 november, 2012

Så skriver Sveland Djurförsäkringar i ett pressmeddelande, där de berättar om  det fyraåriga stoet Whydah som inte ville inte gå framåt när hon reds, när veterinären sedan konstaterat att hon var trång mellan ryggkotorna ville ägaren låta avliva henne. Det var då Sveland Djurförsäkringar gav henne en andra chans och tog över ägandet. Efter en och en halv månads utbildning hos Hans Delling är hon fullt ridbar och har fått ett nytt hem.

Försäkringsbolaget Sveland skriver att de inte som syfte att göra en ekonomisk vinst när de löser in de här hästarna utan vi vill ”förmedla budskapet till veterinärer och hästägare att det kan gå att rehabilitera hästar som har den här typen av problem.”

När unga hästar med till synes små problem ska avlivas reagerar medarbetarna på Sveland Djurförsäkringar. I ett fyrtiotal fall har företaget löst in hästar och gett dem en andra chans. Arbetet med att lösa in hästar som anses kunna gå att rehabilitera, men som ägare och veterinärer ville låta avliva, började redan på slutet av 80-talet.

- Förutom att hjälpa hästarna vill vi genom detta uppmana veterinärer att verkligen göra en objektiv och rättvis bedömning av hästar med den här typen av problem. Vi har visat att många hästar går att rädda med rätt utbildning samt träning som anpassas efter hästens kapacitet. Små ryggavvikelser får inte bli ett sätt att enkelt döma ut hästar, menar Ursula Lige-Berglund, skadechef på Sveland Djurförsäkringar.

När personalen på skadeavdelningen fick in Whydahs journal hoppades man att det här var en häst som skulle kunna gå att rehabilitera. Whydah hade fått diagnosen Kissing Spines, vilket innebär att tornutskotten på hennes ryggkotor sitter närmare varandra än normalt. I en svensk studie av 33 välfungerande tävlingshästar hade ungefär två tredjedelar av hästarna någon grad av Kissing Spines. Det visar att det inte finns ett självklart samband mellan en hästs problem och diagnosen. På Sveland Djurförsäkringar har många års erfarenhet av liknande fall pekat på samma resultat.

Problemen ligger inte alltid hos hästen

Anders Nilsson, som är en av initiativtagarna till arbetet med inlösenhästar, förklarar att den egentliga grunden till problemen i många fall är att ägarna inte kan hantera hästen eller rider den på ett sätt som inte är anpassat för den. Det i sin tur gör att den blir svårhanterlig eller får återkommande skador. Istället för att hästen avlivas tar försäkringsbolaget kontakt med ägaren och om denne vill löses hästen in mot livförsäkringsvärdet.

- Hästarna tar vi till Hans Delling, en erkänd hästutbildare med livslång erfarenhet. Han låter hästarna återhämta sig och börjar sedan träna dem när de är redo. Än så länge har bara en häst av det fyrtiotal som vi tagit hand om tvingats avlivas, berättar Anders.

Det var i mitten av sommaren som Whydah kom till Hans Dellings gård utanför Laholm, och hon visade sig vara en väldigt snäll och okomplicerad häst, men outbildad.

- Grunden till hennes problem var att hon inte lärt sig att förstå hjälperna, berättar Hans. Hon gick helt enkelt inte framåt eftersom hon inte förstod vad ryttaren ville. Men hon var lättlärd och positiv och det dröjde inte länge innan hon blev en välfungerande ridhäst med goda framtidsutsikter.

 

Källa: Pressmeddelande Sveland Djurförsäkringar

Bilder: Åsa Pernes

 

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: