Hullbedömning av häst

26 april, 2012

Hur vet man om hästen är ”lagom” tjock eller tunn? Det finns flera olika sätt för hästägare att uppskatta hästens vikt och hull, vi ska se på ett av dessa sätt, hullbedömning av häst genom ett system som Don Henneke arbetat fram och som presenterades 1983. När man använder sig av Henneke’s system så  tittar och känner man på 6 stycken olika punkter på hästen och sedan så har man en 9 gradig poäng skala som man bedömer efter, där 1 är ”undermålig” och 9 är extremt fet.

Varför ska man titta på hästens hull? Det är viktigt att man kan göra en uppskattning över sin hästs hull, eftersom det precis som på human sidan finns vissa samband mellan kroppsvikt och en del sjukdomar. Hästar som är överviktig löper större risk att drabbas av bland annat fång och de riskerar även att drabbas av ledproblem såsom spatt, när det gäller ston så har man sett att det kan vara svårare att få dem dräktiga om de är tunna och mycket magra.

När det gäller att bedöma hästens hull så säger Cecilia Müller på SLU att vi i Sverige ligger lite efter när det gäller bedömning av hull på våra hästar, vi har ofta lite för tjocka hästar.
Hon pratar även om träning – motion av våra hästar, 1 timme om dagen 6 dagar i veckan, det är motion för hästen, inte träning, det är bra att tänka på – för hur många ridhästar går mer än det? När man ska göra foderstaten så är ett av de vanligaste problemen/felkällorna, hästägarna tycker vanligtvis att hästen rör på sig mera än vad den i själva verket gör.

De olika punkterna som man ska titta på när man använder sig av Henneke’s system är, Hals, Länd, Manke, Svansrot, Revben och Bakom bogen. Varje område får sedan
en poäng mellan 1 – 9 där 5 anses vara det optimala för en vuxen ridhäst, vissa avvikelser både uppåt och nedåt kan accepteras, om du får en hög siffra som total poäng så vet du att din häst löper en större risk att drabbas av sjukdomar som är relaterade till fetma.
För att få totalt poängen för hästen så lägger du ihop alla siffror och delar med 6.

Punker som man ser på när man gör hullbedömning enligt Henneke’s metod.

Ett tips är att gå ihop flera stycken i stallet och göra det här tillsammans, börja med att känna och titta på flera hästar innan ni sätter igång, för man upptäcker efter en
stund att det som var en 5 kanske är en 4 när man jämför mellan hästarna, en svansrot som känns ok, känns kanske svampig när man har tittat på en annan häst.

Intressant blir det också om man blandar hopp och dressyr hästar, för här har vi oftast lite olika idéal, inga stora skillnader men hopphästarna är ofta något smalare än dressyrhästarna, så vissa diskussioner kan uppstå.

När alltomhastar var ute och skulle göra en hullbedömning så slutade det med att ägarna till hästarna tyckte att allt var ”normalt” en 5 rakt av tyckte de, när deras tränare tittade på några av punkterna så gjorde hon en liten annorlunda bedömning, inga stora skillnader, några 5 blev till 6, ”en muskel” blev kanske början till en liten fett depå osv.
En ”muskel” som är lätt att fel bedöma är den bakom bogen, berättar Cecilia Müller som arbetar som forskare på SLU, ofta, är det en början till en fett ansamling och inte en muskel. Har hästen en början till depå av fett här, så har den troligtvis ett antal 6 poängare eller uppåt på några andra punkter, för bakom bogen är inte första stället som man ser ”fett” på.

Hur slutade då Hullbedömningen som AlltOmHästar gjorde? Trots vissa justeringar så slutade med att hästarna var godkända, alla låg inom det intervallet som hästar bör.
Att det inte är lätt att vara objektiv när man tittar på sin egen häst, visar en studie i Skottland, där lät man först hästägarna gör en hull  bedömning av sig egen häst, sedan fick
veterinärerna göra en bedömning, slutsatsen blev att generellt sätt så gör hästägarna oftast en ”snällare” bedömning av sin egen hästs hull.

Vill du veta mera? Eva Andersson har gjort ett examensarbete på SLU som handlar om ”Metoder för hullbedömning av hästar”. Hon skriver i introduktionen att det är viktigt att vi kan bedöma våra hästar hull korrekt, för när vi tittar på hur våran häst ser ut i sitt hull så är det ett kvitto vi ser på hur väl vi har lyckats med att anpassa foderstaten till hästen behov, får den lagom med foder, för lite eller kanske rent av för mycket foder.
Det här arbetet är mycket läsvärt, här kan man läsa om några av de olika metoder som finns när man ska göra bedöma hästar hull. Sambandet mellan fettnacke och ökad risk för fång har vi tidigare skrivit om på alltomhastar.se, men bilderna här och texten här gör att det är lätt för hästägarna att göra en första bedömning över sin egen häst.

Eva Andersson ”Metoder för hullbedömning av hästar”

Helpling animals här finns de olika punktera med poängskala på engelska.

En översättning av poängskalan 1-9,
Att översätta från engelska till svenska är inte alltid så lätt, vissa ord och formuleringar är
svåra att översätta, den här översättnigen är med andra ord inte en exakt beskrivning, utan en vägledning, läs den engelska och använd den här som komplement.

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: