Kotledsinflammation

1 september, 2010

Hästens leder utsätts nästan dagligen för olika påfrestningar och kotleden kommer alltid att vara ett utsatt område när det gäller skador,oavsett vilken tävlings eller träningsinriktning man har. Varje år döms ett antal hästar ut på grund av kronisk inflammation i just den här leden.

När en led fungerar som den ska så orsakar den inte hästen någon smärta. Ledens rörelser kontrolleras/stödjs av olika muskler, senor och ligament de ska om man uttrycker det enkelt förhindra felaktiga rörelser och genomtramp.

Om det finns eller uppkommer en svaghet i någon av stödfunktioner så kan det påverka ledens funktion negativt.

Ett exempel på en stödfunktion till kotleden är gaffelbandet vars huvudfunktion är just att ”stödja samt förhindra genomtramp” i kotleden. Det här innebär att när hästen får diagnosen kotledsinflammation så behöver inte det vara grundproblemet.

Orsaken till inflammationen kan istället finnas någon annan stans i stödapparaten, det kan vara en skadad muskel – sena eller ett skadat ligament.

Kotleden kallas ibland för hästens stötdämpare.

Kotleden är en gångjärnsled, vilket innebär att leden kan röra sig framåt och bakåt, den kan böja och sträcka sig.

Den är även en så kallad äkta led vilket innebär att det är skelettändar som möts, skenben – kotben samt de två kotsenbenen på ledens baksida.

Vad kan orsaka kotledsinflammation

 • vrickning av kotleden, hästen kan ha trampat snett eller  fastnat
 • felaktig träning tex hård träning några dagar sedan ingen ridning alls, för långa ridpass, man ”nöter” på samma rörelser
 • ridning på olämpligt underlag, för mjukt eller för hårt
 • skoning – verkning som är felaktig eller utförd för sällan
 • extriör avvikelse, då är det i första hand hur benet rör sig
 • lösa benbitar

Din häst

 • känns stel och stum
 • saknar framåtbjudning
 • vägrar när du hoppar framförallt i kombinationer
 • känns ojämn när du rider på volt
 • är halt
 • är varm i kotan

Hästar som påvisar någon eller några av dessa symtomer kan ha en kotledsinflammation men det kan även vara tecken något annat, kontakta din veterinär om du är tveksam.

Vissa hästar ser man inte någon hälta på men det kan vara så att hältan inte syns eftersom båda frambenen är drabbade, kotledsinflammation är vanligast i hästen framben.

Behandling

När veterinären med hjälp av böjprov har konstaterat var hältan sitter så röntgas ofta hästen så att man kan utesluta exempelvis lösas benbitar, misstänker man att det kan vara en fraktur så börjar man att röntga det utsatta området.

När det gäller inflammation i kotleden så behandlas den vanligen med hyalonsyra även kallad tuppkam, samt kortison. Laser anses av en del veterinären och terapeuter ha en god effekt på inflammationer i kotleden men det är inte så vanligt att försäkringsbolagen ersätter den sortens behandlingar.

En mycket viktig faktor när det gäller rehabiliteringen av hästen efter en kotledsinflammation är vila, man räknar med att det tar ca 6 veckor för en led att bli återställd. När man åker hem med hästen från veterinären så bör man ha fått med sig ett träningsupplägg samt en tid för återkontroll, ofta behöver man behandla om det utsatta området efter 2 veckor.

Hovens anatomi

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: