Magsår hos häst

6 november, 2011

Magsår hos häst -
fortsättning av Hästens magsäck

Detta är fortsättningen av texten om hästens magsäck. Artikeln tar upp fakta kring hur magsår kan uppstå, symptomen, behandling av magsår samt hur man skall förebygga att hästen klarar sig från att få magsår.

.

Magsår hos häst
(ulcus ventriculi)

Jämförelse mellan frilevande hästar och uppstallade hästar.

Hästar i frihet
• Hästen är skapad för att röra sig över stora ytor samt att äta lite, fiberrikt och ofta.
• Äter ca 18h /dygn, vilket gör att pH värdet inte blir för lågt.
• Äter lika lång tid oavsett betestillgång.
• Betar under dygnets alla timmar.
• När de betar har de inget längre uppehåll än 3,5 timmar.

Uppstallade hästar
• Hästarna utfodras 3 – 4 gånger/dag
• Står stilla en stor del av dagen
• Äter koncentrerat kraftfoder
• Äter 1kg kraftfoder på ca 10 minuter
• Äter 1 kg hö på 30 – 40 minuter

Hur vanligt är magsår
En studie i USA utförd på fullblodshästar i träning visade att 80% hade magsår av varierande storlek. I Sverige genomfördes en studie på travhästar i träning och där var förekomsten av magsår 43% och den ökade till 50% hos de travhästar som startat.
Det finns ingen motsvarande studie gjord på ridhästar i Sverige. Det man vet är att hos hästar som undersöks för andra mag och tarmsjukdommar är förekomsten av magsår ca. 50%.

Orsakerna till magsår är många samverkande faktorer
• Lång tid mellan fodringar, långa mat uppehåll.
• Ökad mängd kraftfoder, minskad mängd grovfoder.
• Kraftfoder ger skvalpigare innehåll och ett lägre pH i magsäcken än grovfoder.
• Det finns ett samband mellan tarminflammation, förstoppning
• och magsår.
• En störd balans mellan syraproduktion och slemproduktion i magsäcken.
• Stress, träning/tävling, stressig stallmiljö eller en intensiv hantering.
• Medicinering ex. höga doser av antiinflammatorisk medicin.

Man har aldrig påvisat magsår hos friska hästar på bete!

Hur kan magsår yttra sig – symtom
• Nedsatt aptit, kolik
• Nedsatt prestation
• Avmagring
• Tandgnissel
• Blod i avföringen
• Chock, om magsäcken går sönder

Alla hästar oavsett ålder kan drabbas av magsår
Hos nyfödda föl som är sjuka drabbas ca 50 % av magsår och därför ska dessa alltid få magsårsbehandling.
Symtomen hos fölen är likartade som hos de vuxna hästarna,
de kan bli hängiga, får nedsatt aptit, diarré och ibland
milda koliksymtom och de kan även gnissla tänder.

Hur ställer man då en diagnos på magsår
• Kliniska symtom, ex avmagring, nedsatt aptit, blod i avföringen.
• Gastroskopi, man tittar med ett endoskop ner i magsäcken.
• Provbehandling


Behandling av magsår
• Lindra buksmärtor
• Minska stressen
• Ändra foderrutiner
• Medicinering för att minska surhetsgraden eller för att förstärka slemhinneskyddet i magsäcken. Det senare kräver dock täta medicineringar.

För att behandlingen ska lyckas krävs att man åtgärdar det som orsakat magsåret ex. foderrutiner, foderstat samt minska stressen. Annars återkommer magsårsbesvären snabbt när behandlingen avslutats.

Magsår kan spontanläka men det är inte så vanligt.

Text och bild Åsa Pernes
Källa: Leg. vet. Marie Rhodin, Föredrag vid kurs i ”Hästens hälsa och sjukvård”, SLU

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: