Mjältbrand på nötkreatur gård, hur drabbas hästar?

24 juli, 2011

Mjältbrand är inte vanligt i Sverige, vi hade det senast 2008 och dessförinnan var det 1981. Alla däggdjur är känsliga för infektionen, av våra husdjur drabbas oftast nöt, får, häst och get i nämnd ordning. Svin, hund och katt är mindre känsliga. Nu har man konstaterat mjältbrand på  en nötkreaturgård i Örebros län, åtgärder har vidtagits för att undvika att fler djur blir sjuka och för de personer som behövde förebyggande behandling har antibiotika satts in.

Mjältbrand har konstaterades på en nötkreaturgård i Örebro län. Diagnosen ställdes på SVA under natten till söndagen den 24 juli. Jordbruksverket har infört restriktioner på delar av gården. De går nu också igenom situationen på gården och kommer att besluta om vidare hantering för att undvika att fler djur insjuknar.

Mjältbrand orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Sjukdomen förekommer i princip i hela världen. Det senaste fallet i Sverige var 2008 och dessförinnan 1981. Mjältbrand kan överleva länge i miljön. Även om sjukdomen på senare tid bara konstaterats på enstaka fall i Sverige, finns det många platser där smittämnet kan finnas kvar sedan tidigare utbrott. Djuren som nu insjuknade gick på ett bete där grävarbeten genomförts.

Människor kan smittas av mjältbrand om de har nära kontakt med djur som är döda eller döende i sjukdomen. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Smittskyddsläkare har infört förebyggande behandling på de personer som i det nu aktuella fallet behövde det.

Vad händer om hästar drabbas?

Symtom: Hästar har en varierande symtombild beroende på hur smittan kommit in i kroppen. Om smittan kommit via munhålan så är symtomen hög feber med diarré och kolik. Hästar som drabbas av mjältbrand blir allmänpåverkade och dör inom 48-96 timmar, i vissa fall så kan det utvecklas ödem som är ömma på olika ställen av kroppen, även dessa djur har feber och blödningar kan ses i synliga slemhinnor.

Smitta: Sker vanligtvis när djuren äter jord som innehåller sporer från mjältbrand eller via jordinblandning i fodret med mjältbrandssporer. Djur som äter kött kan även smittas när de äter kött från mjältbrands kadaver eller om den andas in damm med mjältbrandssporer.

Källor: Pressmeddelande Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA och
Jordbruksverket

Läs Mera: Mjältbrand

Bild: Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: