Patella upphakning på häst

2 januari, 2011

Varför drabbas vissa hästar av patella upphakning? vad kan man göra? måste man operera hästen eller räcker det med Bvitamin injektioner?  Veterinär Ulrika Lagerquist  på ATG’s hästsjukhus i Skara hjälper oss att besvara de här frågorna.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patella upphakning – Vad är det som händer?

Patella (knäskålen) har tre ligament som ska hålla knäskålen på plats, dessa kallas ofta för patellas 3 raka band. När det inre raka bandet hakar fast i ett benutskott på lårbenet, så kallas det för att patella ”hakar upp sig”. I detta läget står hästen med sträckt ben och böjd kotled. Många gånger brukar hästen kunna komma loss själv, men ibland får man hjälpa hästen genom att backa den några steg och så brukar patella hoppa loss igen.

Varför/vilka hästar drabbas av det här?

Orsaken till att vissa hästar drabbas av detta är inte helt klarlagd, men man ser en stark koppling till hästens kondition (dvs hull och muskulatur). Unga hästar (oftast tunna i hull och omusklade) och hästar med raka bakben är också predisponerade för detta bekymmer. Hästar som plötsligt blir stående på box t ex en unghäst som pga av skada tvingas till vila, kan ofta få bekymmer med patellaupphakning. Det brukar lösa sig så fort hästen får börja röra sig och bygga muskler igen. Ponnyer anses också drabbas av detta problem oftare än andra hästar.

patella upphakning på häst

Diagnos och behandling:

Diagnosen ställs utifrån den kliniska bilden, dvs det sträckta stela bakbenet med böjd kotled. Hästar kan dock ha bekymmer med patellaupphakning i lindrigare grad, vilket är något svårare att diagnosticera. Ofta rekommenderar man att knät röntgas och ultraljudas för att utesluta ett samtidigt bekymmer i eller runt knäleden som i sig kan predisponera eller vara en följd av patellaupphakning.

Hos unga hästar är det allra bästa att försöka med konservativ behandling innan man ger sig på operativa ingrepp. Det går ut på att stärka muskeltonus genom att bättra på hästens kondition (hull och muskelmassa). Ett motionsprogram och en foderstat som är anpassat för hästen utarbetas. En del hästar kan också gagnas av att trakten höjs under en period.

Om hästen inte förbättras av motion och fodring så finns det lite olika behandlingsalternativ. Förr gjordes mycket underhudsblistringar (dvs man sprutar en irriterande lösning under huden i området) och ev även injektioner i själva ligamentet. Ett bättre alternativ tycker jag är att göra flertalet mindre klyvningar av det inre ligamentet (ger efter läkning ett tjockare ligament). Det görs på stående häst och under lokalbedövning. Hästen behöver endast en kortare konvalescens på 14 dagar och kan sedan tränas igen.

Hästar som inte går att lossa från patellaupphakningen kan man ibland tvingas kapa det inre ligamentet. Då släpper knäskålen direkt och hästen blir symptomfri. Själva ingreppet är mycket enkelt och görs på stående häst och under lokalbedövning. Tyvärr kan det dock ge en knäskålsinstabilitet som i sin tur kan ge följdskador. Konvalescensen är längre, minst 6-8 veckor brukar rekommenderas.

Det står även beskrivet i litteraturen att man kan prova att injicera en större mängd lokalbedövning i och kring det inre raka bandet om man inte får loss knäskålen. Jag har själv aldrig provat detta, men det låter enkelt och smärtfritt.

B-vitamin mot patella upphakning?

Avseende b-vitamin tillskott, så tror jag inte att det har någon större betydelse. Hästen bör dock ha en beräknad foderstat och ev tillskott av mineraler och vitaminer kan göras utifrån behov.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Veterinär Ulrika Lagerquist
ATGs Hästsjukhus i SKARA

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: