Tappar häst päls – är den trött och hängig? Se över foderstaten!

5 mars, 2011

Det är viktigt med rätt foderstat till hästen vid uppbyggnad av päls eftersom hästens kropp behöver näring både till uppbyggnaden av ny päls och till ”byggandet” av muskler och fett. Om näringstillgången i hästens foder är låg eller om hästen får för lite foder så prioriteras uppbyggnaden av päls före uppbyggandet av muskler och fett!

På våren när ljuset kommer och hästarna börjar att ”byta” päls då är det många hästägare som upplever att deras hästar tappar både muskler och energi, hästarna kan även kännas ”lite sega”.  Det här är inte konstig för när hästarna ska ”bygga upp” ny päls så krävs det både protein och energi, ofta så pratar hästägarna om att hästarna blir trötta när de fäller päls, men så är alltså inte, de blir trötta när de producerar ny päls!

I Foderbladet Häst får läsarna veta att hår till ca 90 % består av protein och att det går åt mer foder för att bygga upp 1 kg päls än 1 kg muskler.  En viktig sak att tänka på är att pälstillväxten prioriteras framför ansättningen av muskler, så om näringstillgången är knapp så kommer ”ny päls” att prioriteras före ansättningen av muskler och fett i hästens kropp. Om man vill förhindra att hästen tappar ur eller blir hängig vid ”päls bytet” så ska man se över foderstaten redan i december, behöver man komplettera foderstaten eller öka den något så bör man göra det nu.

B-vitamin är nog det som de flesta hästägare tänker på som extra tillskott vid pälssättningen. Anna Jansson docent på SLU anser inte att extra tillskott av B-vitamin har någon större effekt, det finns inte någon vetenskaplig dokumentation som styrker att det skulle behövas under själva pälssättningen det kan däremot vara bra med B-vitamin vid andra tillfällen.
Något som kan påverka och underlätta hästens pälsbyte är foderjäst, enligt Foderbladet Häst är det en gammal tradition att ge hästar foderjäst på vintern, det kan underlätta ”päls bytet” positivt eftersom foderjästen innehåller protein.

Är problemen värre när hästen ”byter” vinterpäls mot vårpäls?  Många hästägare upplever att det är större problem med pälsfällning under våren, en anledning till att det kan vara är att många hästar fortfarande går på näringsrika beten i augusti.
Hästar som är i ”hårdare” träning får inte alltid samma ”problem” vid päls bytet, de sätter vanligtvis inte så ”kraftig vinterpäls” en orsak till detta kan vara att dessa hästar får relativt mycket foder.

En signal på att hästen kan behöva få i sig mera näring kan vara att den under vårvintern börjar att äta träck, det kan vara en signal på att hästen behöver få i sig flera ”byggstenar” den kan ha brist på protein och i träck finns det bakterieprotein från döda tarmbakterier.

Foderjäst: Generella riktlinjer är att ge 1 deciliter foderjäst per dag till 500 kg häst.


Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: