Vad gäller träckprov, är det ett krav?

3 juni, 2013

En läsare kontaktade oss angående artikeln om träckprov, hon sa ”vi får inte skriva ut recept på avmaskningsmedel till häst utan att djurägaren gjort träckprov” .
Bakgrunden var att vi i vår artikel om träckprov hade  fått uppgifter som tydde på  att det bara var en rekommendation och inte ett krav på träckprov innan ett recept på ”maskdödar medel” till häst skrevs ut.

Jag ringde till Jordbruksverket och efter att ha kopplats runt lite och blivit hänvisad vidare så fick jag prata med Peter Henningsson som är chef för Enheten för foder och hälsa på jordbruksverket.

– Är det ett krav på träckprov innan en veterinär kan skriva ut ett recept på avmaskningsmedel till häst, eller är det en rekommendation?
Peter Henningsson svarade genast på min fråga att det är en rekommendation, någon i samma rum som Peter säger något och han ber mig vänta lite. Någon minut senare är han tillbaka i luren och då säger han att han vill dubbelkolla vad som gäller.
– Jag återkommer till dig om en stund.

När Peter sedan återkommer och ska förklara vad som gäller, så förstår jag inte riktigt svaret och han använder sig inte av ordet krav eller rekommendation någon gång.

– Om djurägaren själv vill behandla sin häst för mask så måste han/hon skicka in ett träckprov och utifrån vad provsvaret säger så skrivs ett recept ut.

– Om en veterinär är ute och besiktigar hästar och vill/bedömer att en häst eller hästbesättning behöver behandlas mot mask, då måste man inte göra ett träckprov först. Alla hästar i gruppen kan få avmaskningsmedel, det behövs inte något individuellt träckprov utan det skrivs ut med basen av att veterinären har varit där och gjort en bedömning att någon eller några av dessa hästar kan vara drabbade av parasiter.

Innebär måste att det är ett krav på träckprov? En kort paus och sedan svarar Peter Henningsson.
– Ja, det är ett krav om det är djurägaren som själv vill behandla sin häst mot mask. Men om det är en veterinär som är ute och besiktigar hästar så behövs det inte.
Veterinär måste själv alltså ha sett hästen för att djurägaren ska ”slippa” göra träckprov?
– Ja, om veterinären är ute på en gård och ser besättningen och bedömer att de kan finnas en risk att de är drabbade av mask, då kan medel mot mask fås utan träckprov.

 

När jag sammanfattar mina samtal med Peter och även Eva-Osterman Lind som arbetar på SVA så är det krav på träckprov när djurägaren själv vill avmaska sin häst.Är det en veterinär som är ute och ser hästar som kan misstänkas vara påverkade av parasiter så är det inte ett krav på träckprov för att få ett avmaskningsmedel utskrivet.
Men säger Eva
– Det händer att vissa veterinärstationer frångår det här och väljer att ta träckprov på alla hästar i stora stall också.

Hon avslutar med att konstatera att det fortfarande finns veterinärer som skriver ut avmaskningsmedel utan träckprov eller kännedom om hästens status, det är ett problem säger hon, vi kan se lite sådant på travsidan.

 

Text och bild: Åsa Pernes

Källa. Jordbruksverket Peter Henningsson
SVA Eva Osterman-Lind

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: