Vad gör man om man misstänker vanvård av häst?

4 januari, 2010

I tidningar och på nyheter kan man nästan varje dag höra om djur som far illa på olika sätt, men vad kan man själv göra om man misstänker att en häst far riktigt illa.

Vi ringde upp länsstyrelsen för att höra vad som gäller när man vill göra en anmälan om vanvårdad häst, vart vänder man sig, vad frågor ni, vad vill ni veta?

I första hand kontaktar man Länsstyrelsen i det län som man bor i, om man inte kan nå länsstyrelsen till exempel under helger eller på kvällstid och det är ett akut djurärende så ringer man polisen på telefon 114 14.

Det finns även djurorganisationer som hjälper till vid sådana här fall, till exempel Hästars Värn, som har en akuttelefon för sådana här ärenden.

Vad frågar ni när någon ringer till er och vill anmäla ett misstänkt vanvårds fall? Vi frågar förstås hur och på vilket sätt man upplever att hästen far illa, om det är möjligt så vill vi även få namn och telefon nummer till hästägaren och en bra vägbeskrivning till vart man kan hitta hästen/hästarna, gärna en karta. Det är ibland mycket svårt att hitta till den häst som det gäller, det finns många hagar och stall ute på landsbyggden.

Kan man vara anonym när man ringer till er? Ja, man får anmäla anonymt, men man ska vara medveten om att om man har presenterat sig när man ringer så är man faktiskt inte anonym längre. Nu brukar vi för säkerhets skull fråga om man vill vara det, då tar vi hänsyn till sådant.

Vad är de vanligaste orsakerna till att någon ringer och anmäler vanvård?
Hästar som går i ute i sin hage utan vatten eller mat, hovar som inte vårdats, häst på stall som inte får komma ut och i värsta fall så sköter ingen om dem alls och ibland så ringer även folk om hästar som går utan täcke i hagen, men det är som tur var inte så vanligt. Leriga hagar är en annan sak som vi också får på ringningar om, på sommaren kan det vara magra hästar som går på dåliga beten och inte stödutfodrats.

Hur prioriterar ni? Vissa saker är lite beroende på årstid, en het sommardag är det högprioritet om någon ringer och säger att det går hästar i en hagen hela dagarna utan vatten, men på vintern vid mycket dåligt väder kan det vara hästar utan ligghall som är viktigare.

Givetvis är det alltid viktigt när man får höra om hästar som går utan mat och vatten eller att ägarna är borta och ingen sköter om djuren.

I vissa fall så är det så att hästarna faktiskt får både mat och vatten, men den som har gjort anmälan har kanske inte sett det. När man då kommer ut till ett sådant fall så får man se hur hästen mår, är den rund och ser fin ut i sin päls –då är det nog så att allt är ok, men är den tunn och ser hängig ut då gör man en annan bedömning.

Vad händer då? Vi gör en kontrollrapport och kommer överens med djurägaren om vad som ska åtgärdas. Om vi inte är överens med djurägaren så blir det ett föreläggande som eventuellt är förenat med vite, för att åstadkom att djurägaren rättar till bristen. Rättas inte missförhållanden till så får ägaren ett föreläggande till, efter tre stycken

sådana så kan länsstyrelsen fatta beslut om ett djurförbud.

Blir hästägarna otrevliga och arga när ni kommer? Nej det är sällan man känner sig hotad av hästägare, om det är något som känns svårt eller om vi vet att det är ”jobbiga” ägare så åker vi ut två stycken, men som sagt var det är ovanligt. De flesta fall av vanvård beror oftast på okunskap, så det brukar gå bra.

Bestämmelserna om omhändertagande av djur och djurförbud finns i djurskyddslagen

Läs mera på Länstyrelsens hemsida

Läs mera i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6) om allmänna råd om hästhållning.

©Text och Bild: Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: