Ytterligare en häst har drabbats av MRSA

7 september, 2012

Ytterligare en häst i Sverige har med stor sannolikhet infekterats av MRSA, på det aktuella hästsjukhuset hänvisar man till sekretess. Vi är alltid vaksamma på ”fula sår” eller svårläkta sår där hästen fått antibiotika men inte blir bra. Handskar och hygien är vi mycket noga med och vi ”isolerar” alla hästar som vi misstänker kan bära på en smittsam sjukdomar, är deras svar.

Vi kontaktade Karin Bergström som är veterinär och forskare vid Enheten för Djurhälsa och Antibiotikafrågor på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Karin hjälpte oss att besvara några frågor om MRSA, hur smittar det, är det många hästar i  Sverige som har infekterats av MRSA, vad kan jag som hästägare göra?

 

MRSA

  • meticillinresistenta Staphylococcus aureus är stafylokockbakterier som har utvecklat en resistens mot penicilliner och vissa andra grupper av antibiotika.
  • är en bakterie som främst orsakar hud- och sårinfektioner
  • kan drabba både människor och djur och på humansidan har den tidigare kallats för ”sjukhussjukan”.
  • är svårbehandlad på grund av att den är så motståndskraftig mot penicillin och viss antibiotika
  • hos hästar som är bärare påträffas bakterien oftast i hästens nos
  • smittar vid direktkontakt men även indirekt via exempelvis hästskötare eller utrustning
  • kan smitta från djur till människa, djur till djur och mellan människa djur
  • hästar som insjuknat i MRSA kan bli friska men de kan även drabbas igen.
  • i Sverige har även påträffats hos hundar, katter 1 gris och 4 kor
  • är en  anmälningspliktig sjukdom både när det gäller människor och djur.

 

Är det många hästar i Sverige som har MRSA? Nej det är inte många, säger Karin Bergström från SVA från 2007 tills idag är det inte över 20 hästar, det är 19 stycken och av dessa är det två stycken som inte själva haft en MRSA infektion utan dessa två hästar har varit smittbärare.
Av de hästar som har insjuknat/infekterats i Sverige så har de flesta blivit friska, några har avlivats, men i allmänhet inte på grund av MRSA infektionen utan på grund av andra anledningar.
Smitta och handhygien: Sommaren 2008 hade vi ett MRSA-utbrott i Sverige då infekterades 6 stycken hästar alla dessa hade varit i kontakt med samma hästsjukhus, efter det utbrottet så ökade medvetenheten om god handhygien.
I mars 2010 insjuknade ytterligare 4 hästar, 2 av dessa hade haft kontakt med ovanstående hästsjukhus och de andra två hästarna hade varit på ett annat djursjukhus.

Handhygien är viktig, det finns studier som visar på att veterinärer och personer som tar hand om hästar/djur löper en större risk än andra att smittas av MRSA, men relativt få utvecklar infektioner av just dessa MRSA-typer.

 

De vanligaste smittvägarna när det gäller MRSA är nog djur till djur och människa-människa, anledningen till det här är att det finns olika subtyper av MRSA och dessa verkar ha viss förkärlek för olika djurslag.
En subtyp som går under benämningen MRSA CC398 är vanlig hos livsmedelsproducerande djur ute i Europa och den har även hittas hos häst, men hos människa är denna MRSA typ ovanligare som orsak till infektioner. Däremot finns fler mänskliga bärare av denna i kategorin som arbetar med dessa djur.

Tysta smittbärare, det är hästar som inte uppvisar några symptom men som bär på smittan. Det kan vara hästar som tidigare har haft en MRSA-infektion men det behöver inte vara så.  I Sverige har vi i dagsläget få smitbärare och det är bra säger Karin Bergström på SVA för då är risken mindre för att smittan sprids.

Hur länge smittar hästarna? Vi vet inte i dagsläget hur länge hästar kan bära på smittan, men ”bakterien” försvinner med tiden, det verkar gå relativt snabbt i det infekterade såret då det väl är läkt, vanligtvis så hittar vi bakterien i nosen det är där den är kvar längst.
Det finns en studie om det här men den är inte riktigt klar så Karin Bergström vill inte föregå den och säga mera.

Hur behandlar man en häst med MRSA-infekterat sår? Sår kan läka utan antibiotika! God sårvård, dränering av såret, noggrann hygien och kroppens egen förmåga att läka sår, räcker långt. Det här gäller när det är ytliga infektioner som är det vanligaste sättet som MRSA har visat sig på hos hästar här i Sverige.
Om hästen drabbas av en inre infektion eller blodförgiftning så är prognosen sämre och antibiotika som bakterien inte är resistent mot kan krävas, eftersom infektionen då kan vara dödlig, men vi har inte haft några sådana fall i Sverige

En gång till: Sår kan läka utan antibiotika poängterar Karin Bergström samtidigt som hon säger att vi har ett relativt bra läge i Sverige eftersom många veterinärer och djurägare är medvetna om att antibiotika inte ska ges i onödan till våra djur.
God hand-hygien kan göra att tävlingssäsongen säkras, Karin Bergström säger att man inte ska stirra sig blind på MRSA vi har andra smittsamma sjukdomar som kvarka till exempel, det alla bör tänka på är hygien, var noga med den i alla lägen. Handskar vid all hantering av sår, tvätta händerna, utrustning – tänk på att ta med egna hinkar till tävlingar och lämna inte såriga smutsiga lindor eller bomull i stallgången.

Läs mera

Jordbruksverket: Antibiotikaresistens

Socialstyrelsen: MRSA hos häst, hund och katt – rekommendationer för handläggning

SVA: MRSA hos häst

 

Text och bild: Åsa Pernes

 

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: