Behandling av föl med avvikande benställning, del 1

21 maj, 2010

Fölkorrigering med hjälp av hovslageriåtgärd i samarbete med veterinär. Nutidens moderna hästar föds inte allt för sällan med en avvikande benställning, anledningarna till det kan vara flera, men det som är vanligast är att fölet haft det trångt i stoets livmoder och inte fått tillräckligt med plats för de långa benen att växa till helt rakt.

Senrelaterade problem.
Det föds även många föl med relativt raka ben men med senrelaterade problem, det visar sig som att fölet inte står på hela hoven utan står på tå som en ballerina, om böjsenorna är för korta, (vanligast fram) eller att fölet bara har markkontakt med trakten och tådelen av hoven pekar upp då böjsenornasenorna är för långa. (vanligast bak).

1.) ”Ballerinaföl” framben med för korta böjsenor. Ålder 2 dygn.
Står endast på tådelen av hoven
2.) Lägg märke till anspänningen i tåsträckarsenan, se pilen.

.

.

3.) Bandagerad för avlastning av de ansträngda senorna/musklerna.
Efter ca 20 minuter var fölet mycket piggare och gladare eftersom
smärtan släppt en aning

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

”Ballerinafölet” här ovan behandlades även medicinskt av veterinär samma dag, vilket är en mycket viktig del av behandlingen.
Föl med dessa problem skall vila så mycket som möjligt och ges mycket kontrollerad motion. Ett ballerinaföl kan se helt normalt ut när det reser sig efter vilan, sen när det gått kanske 15 steg i stallgången så har senan/ muskeln dragit ihop sig igen och fölet går återigen på tån. Rekommendationen är att låta dem vila i en box med sand, där de kan sticka ner hovarna och på så sätt avlasta berörda strukturer.

Bakben på fölunge med veka böjsenor. Ålder 1 vecka. Lägg märke till att tådelen inte har markkontakt. Dessa föl kan hjälpas med att en sko som är väldigt lång bakåt monteras, då tippar tån ner och fölet står på hela hoven.


Benrelaterade problem.
Raka ben på en häst är mycket önskvärt eftersom de håller bättre och risken för avvikande rörelser avsevärt minskar. (Tex. tåtrånga hästar biljarderar ofta, vanligt på dessa är även en paralellförskjutning i framknät)

Vanliga avvikelser på nyfödda föl är felställningar i framknä (carpus), kotleder och haser. Fransysk benställning anses dock inte som ett stort problem då benaxeln är rak, den är även svårt att påverka genom hovvård, då risken för överkorrigering är stor. Man bör ta i beaktande att unga hästar ofta är och skall vara aningen fransyska under uppväxten eftersom bringan breddas när fölet blir äldre och då försvinner ofta ”fransyskheten”. Kom alltså ihåg att man inte kan bedöma en ung hästs benställning och jämföra den med en vuxen individ.

Ett föl som föds med X-benthet (valgus) i  carpus har även stor risk att bli inåttåad/ tåtrång (varus) i kotan på samma ben, eftersom det är naturens önskemål att placera hoven lodrät under knät. Även parallellförskjutning i carpus är ofta resultatet av att hästen som föl var X-bent i framknät

Hovslagare kan idag hjälpa naturens eget sätt att korrigera felaktiga benställningar med hjälp av verkning och olika beslag som omfördelar krafterna som det felaktiga benet/leden utsätts för.

Varus = brytning i sidled där vinkelns spets är åt utsidan (lateralt). Tex. Tåtrång.
Valgus = brytning i sidled där vinkelns spets är åt insidan (medialt) Tex. Tåvid.

X-bent fram, (carpus valgus)

1.) X-bent hf. Ålder ca 4 veckor. Skall nu skos med en speciell sko,
som ska sitta på i max 8 dagar.
2.) Medial extension sko monterad för att omfördela krafterna och avlasta
utsidan på översta knäleden. Förbättringen syns direkt.


3.) Resultat av behandlingen ett år senare.

I del 2 handlar det om Stora problem med kota höger bak och has vänster bakben.

vvvvvvvvvvvvvvvvv

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

©Text och Bild: Chrichan Ivarius, Hovslagare.

Ivarius Hovslageri & Smide


Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: