Äntligen – Dags för fölning

4 december, 2009

Förlossningen brukar delas in i 3 olika stadier.

Öppningstadiet

Utdrivningsstadiet

Efterbördsstadiet – Reningsprocess

Hur länge de här olika stadierna pågår är olika och givetvis individuellt, varje sto är unikt.

Öppningsstadiet, är den första delen av förlossningen,
Stoet bli oroligt, vandrar runt i boxen, skrapar med benen,tittar sig åt magen beter sig som om hon hade kolik.
Värkarna kommer och går och är än så länge inte så kraftiga, mellan värkarna kan stoet lugnt stå och äta. Har du ett sto som har fölat tidigare så kan man ibland se att vissa saker återkommer, ett sto till exempel börjar alltid att dra med tänderna energiskt över gallret, sedan så delar hon upp boxen i två delar. Ett ”värkhörn” och ett ”lugnt hörn” där hon står och äter mellan värkarna.
I det här stadiet byter fölet läge, det vrider sig så att ryggen kommer uppåt, fölet ligger nu i förlossnings  position.

Nu startar utdrivingsstadiet här måste du kanske agera snabbt tänk på hygienen, tvätta händerna.

Utdrivningsstadiet Det här stadiet börjar med att ”vattnet går” den yttre fostersäcken brister och ca 5-15 liter vatten kommer ut. I det här läget brukar de flesta stona lägga sig ned, värkarna är nu kraftiga och kommer regelbundet.

Efter att vattnet har gått ska det inte dröja länge förrän du ser den inre säcken, sedan kommer två framben och en nos, 5-10 minuter inte så mycket mera. Hela utdrivningsstadiet varar i ca 5-30 minuter, i vissa fall kan man vara tvungen att hjälpa till att dra ut fölet, viktigt att tänka på då är att  – dra ner mot stoets has spetsar, försöka att hålla så högt upp som möjligt på fölets ben och drar i takt med värkarna.

När fölet har kommit ut ta genast hål på den inre säcken om den inte redan har gått sönder så att fölet kan andas.

Om allt nu ser bra ”rätt ut” lämna fölet och stoet ensamma en stund, navelsträngen ska helst sitta kvar 5-15 minuter så att blod från mamman kan överföras till fölet.

Navelsträngen brukar oftast ”brista” av sig själv när fölet börjar att röra på sig, den ska tvättas av med utspädd jodopax eller klorhexidinlösning.

Efterbördsstadiet – Reningsprocess
Nu ska efterbörden ut – det här kan ta mellan 5 minuter och upp till 3 timmar.
Vissa ston kan uppleva det här som mycket obehagligt och även här kan de visa upp symtomer som påminner om kolik.

Knyt upp efterbörden i höjd med hasen så att stoet inte trampar på det, om stoet har trampat ”sönder” efterbörden kan man knyta runt en blöt handduk eller t-shirt som tynger ner. När efterbörden kommer ut kontrollera att den ser hel ut, om inte allt har kommit ut kan det leda till infektioner.

Det kan ibland ta en stund innan efterbörden kommer ut, om ingenting har hänt efter ca 3 timmar – ta ut stoet ensam och promenera med henne 5-10 minuter fortsätt med det här 1 gång i timmen, det här brukar kunna påskynda det hela. Om ingenting händer eller om stoet får feber eller på något annat sätt blir hängig, Kontakta veterinär!

Råmjölk
Fölet har inte några antikroppar när det födds därför är det livsviktigt att den får i sig råmjölken som innehåller mammans antikroppar. Råmjölken bildas de sista 2-4 veckorna innan fölning och innehåller antikroppar som gör att fölet har ett bra skydd de första 4-6 veckorna.
Det är viktigt att fölet får i sig råmjölken redan ett par timmar efter fölningen, eftersom förmågan att ta upp antikropparna i råmjölken är som störst då. Efter 8-10 timmar så minskar den här förmågan och den upphör helt efter 12-24 timmar. Om fölet blir stressat så kan det påverka upptaget av antikroppar negativt. Kan inte fölet dia av någon anledning så får man mjölka ur råmjölken och ge den via en väl rengjord nappflaska.

Om något skulle hände ditt sto eller föl så kan du ringa till Ammajouren. Jourtelefon: 0733-141316

©Text: Åsa Pernes

©Foto nr 1 och 2: Lena Mannerheim

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: