Betslingens grunder

4 september, 2014

I hästens munhåla finns det egentligen inte något utrymme för ett bett, när vi betslar våra hästar kommer vi att påverka en mängd olika reflexer. Men med ett väl tillpassat bett påverkar man reflexerna så lite som möjligt. Läs mera om odelat – tvådelat och tredelat bett.

Hästens tuggsystem är utvecklat för att ta in och bearbeta stråfoder. Man kan dela in munhålan i tre funktionella enheter:

• Framtandspartiet biter av och tar in föda
• Det tandfria området (lanerna) fungerar som lagringsplats
• Kindtandspartiet bearbetar födan

När vi betslar hästen kommer vi att påverka en mängd olika naturliga reflexer
i lanområdet. I gommen finns nerver som reagerar då tillräcklig mängd föda
lagrats i det tandfria området. Trycket som då uppstår utlöser reflexer så att
tungan lägger upp fodret på kindtänderna och bearbetningen kan börja.
Dessa reflexmönster kommer också att påverkas då vi lägger ett betsel i
detta område.

För att påverka dessa reflexer så lite som möjligt är det viktigt med ett väl
tillpassat betsel. Det är också bra att tänka på att det inte finns något
egentligt utrymme i munhålan för ett betsel. När munnen är stängd fylls
lanområdet av tungan samt gomtaket. Med tanke på platsbristen är det
följaktligen bättre med ett tunnare betsel än ett tjockare.

Tredelat betsel
Ett tredelat betsel är att föredra framför ett tvådelat eftersom de tre länkarna ligger bättre med tanke på de förutsättningar som finns. När det tvådelade betslet ligger över tungan skapas en skarp brytpunkt som lätt trycker mot gomtaket.

vvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


 

xxxxxxxxxxx

I vissa fall kan en fast bettring vara att föredra. Denna typ av bettring fördelar trycket mot mjukdelarna över en större yta.

Odelat betsel
Detta betsel har en jämn tryckfördelning över tunga och laner.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Betsel med hävstång
En hävstång ökar kraften i tygeltaget och därigenom även skaderisken.
Ett odelat betsel av denna typ är att föredra eftersom mundelen ligger mer stabilt och risken för klämskador minskar.

Hävstångsbetsel skall alltid användas med kindkedja. Denna skall spännas så att hävstången kan röra sig ca 30 grader.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

För att hävstången inte skall röra sig framåt vid eftergift skall en skumrem användas. Den skall ligga an mot underkäken i utgångsläget.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Kandar
Bild.
Skumrem på Pelhamstång

Kandar
För att kunna inverka på hästen genom bridong respektive stång oberoende av varandra måste dessa vara väl tillpassade samt ligga åtskiljda i munnen. Bridongen tillpassas som ett tredelat tränsbett. Stången skall vara så lång att bridongen kan ligga rak mellan stångens övre skänklar. Om bridongen är för lång kommer den att hänga ner i munnen och interferera med stången. Kandarstång utan port är att föredra eftersom den tar mindre plats i munnen. Begreppet tungfrihet går i verkligheten aldrig att uppnå eftersom det inte finns något utrymme mellan tunga och gom då munnen är stängd. Kindkedja och skumrem anpassas enligt ovan. På vissa hästar kan det vara en fördel att dra kindkedjan genom bridongens bettring. Detta för att undvika att kedjan (när den spänns) klämmer in bettringen mot kinden.

vvvvvvvvvvvvvvv

Bettlöst
Ett bettlöst alternativ är bra att kunna använda. Munnen belastas då endast från
utsidan. Hackamore fungerar som en snara som spänns åt då man tar i tygeln.
Om detta sitter för löst vrider sig skänklarna för mycket och sidostyckena trycks
upp mot ögonen. Side-pull inverkar endast genom tryck på nosryggen och ger
bättre möjlighet att använda ledande tygeltag.

Variation
Även om man har ett väl tillpassat betsel så finns alltid en risk att hästen får betselrelaterade skador. Det bästa sättet att minimera denna risk är att variera betslingen. Olika typer av betsel ger olika tryckfördelning i munnen. Man kan dela in dessa i tre huvudgrupper: delade, odelade och bettlösa alternativ.
Om man växlar mellan huvudgrupperna får man störst variation avseende tryckfördelning. Använd aldrig samma betseltyp mer än två dagar i följd.
Tänk även på att nosgrimman ger en tryckbelastning, men då från utsidan. Variera gärna både vad gäller typ av nosgrimma och dess placering.
Prova gärna utan också.

Oavsett vilken utrustning man använder är det alltid ryttarens/kuskens inverkan
via tygel eller töm som avgör hur hästen uppfattar signalerna samt om den får
betselrelaterade skador eller ej.

Text och Bilder: Djurtandvårdskliniken
Skisser: Farm & Form, Enhörna

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: