Biolight till häst en lysande affärsidé

27 mars, 2013

Visst låter det bra med argument som att ”akuta smärtor och svårläkta skador snabbt kan åtgärdas med Biolight” Det är sådana här argument som gör att i alla fall jag vill veta mera om vad en sådan här terapiform går ut på. Tillsammans med argumentet ”Biolight kan ges av vem som helst” så ökar min nyfikenhet. En produkt som kan läka skador snabbt och en terapiform som vem som helst kan utföra, det låter nästan för bra för att vara sant i mina öron.

 

Ny behandlingsform? Nej, Biolight är en av de senaste behandlingsformerna när det gäller hästar, men det är inte en ny behandlingsform utan snarare en nygammal metod som går ut på att man behandlar hästar med enfärgat ljus i varierande styrka, pulsering och våglängd. Det som gör att Biolight känns nytt för mig är den enorma marknadsföringen som skett under senaste åren, den är bra, ovanligt bra för att vara i hästvärlden tycker jag.

Människor med sår: När Biolight introducerades på marknaden för ett antal år sedan så var det människor med svårläkta sår som var huvudfokus, de sista åren har företaget valt att inrikta sig mera på djursidan, en anledning kan nog vara att det inte har gått så lysande för företaget när det gäller försäljning mot humansidan. Jag tror att det kan vara lättare för dem att sälja sin produkt till oss ”hästmänniskor” eftersom vi ofta är positiva till nya produkter, oavsett om det handlar om dunderpreparat eller nya terapiformer som ska ge oss friska och välmående hästar.

En ljus idé: Det handlar om ljus, antingen vi ser det eller inte så påverkar det våra celler, ett visst sorts ljus är bra för en viss cell, det är det här ljusvågsterapi bygger på. Ljuset används för att påskynda läkningen av olika skador, Biolight använder sig av två olika sorters ljus, rött ljus och IR infrarött ljus som man ”mixar” ihop, dessa båda ljus blandas och pulseras olika mycket i alla 8 programmen som finns färdiga i maskinen.

Hur går det till? Ljuset träffar huden och sprider sig sedan vidare ner till muskler, senor och olika ligament där det ska stimulera och påskynda läkningsprocessen. Hur långt det aktuella ljuset når ned i kroppen påverkas av bland annat hästens päls, på en långhårig häst, islandshästar är det svårt att ”ner in ljuset” i huden. Vid sådana tillfällen rekommenderar Therese som arbetar på Biolight att man kammar en bena och sedan kör maskinen över benan. Det är få hästägare som vill raka sina hästar, för de vill inte att det ska se ut som de är behandlade men det skulle göra att ljuset trängde in längre förklarar hon. Hon uppger även att ljuset verkar i kroppen ca 48 timmar.

Nämn några skador då en Biolight behandling kan vara bra?  ”Sårläkning då är maskinen fenomenalt bra”, problem med gaffelband där har vi mycket goda erfarenheter, ligamentskador, inflammatoriska tillstånd, ytliga skador, muskelkramp, senskador, mugg och strålröta.

”Jag har en kund som har halverat den beräknade läkningstiden på en ligamentskada i hoven, tog 3 mån istället för 6 mån, hästen är dessutom 25 år”

 

Vad är Biolight?

 • En ljusvågsterapi som stimulerar celler
 • Monokromatiskt ljus – enfärgat ljus
 • Rött/infrarött ljus
 • 2 stycken våglängder mixade i olika program 637 nm och 950 nm
 • Karens 96 timmar i Sverige, övriga världen ingen karens
 • Kostar ca 40 000kr

.

Biolight jämförs ibland med Laser båda två är idag populära ”maskiner” när det gäller behandling av hästar och skador, vi har valt att göra en enkel uppställning, absolut inte fullständig. Det var svårt att få enkla och lättförståeliga svar från respektive försäljare, det som ”alla” var överens om var att laser krävde mera kunskap av den som utförde behandlingen.

Vad är Laser

 • En ljusvågsterapi som stimulerar celler
 • Monokromatiskt ljus – enfärgat ljus
 • Koherent ljus
 • Har 1 våglängd, men det finns olika lasrar med olika våglängder
 • Karens 96 timmar i Sverige, övriga världen ingen karens
 • En ”bra laser i samma prisklass” 60 000kr som Biolight är 904 nm
 • Forskning på häst finns

Ljus i regnbågens alla färger

 

Våglängd – Ljus, som vi ser och inte ser De våglängder som vårt öga kan uppfatta kallas synligt ljus och har en våglängd mellan 400-800 nanometer, rött ljus är ett sådant ljus, om ljuset har en längre våglängd så kallas det för infrarött ljus och är osynligt. Om ljuset däremot har en kortare våglängd strax under 400 nm så ser vi det som ett violett ljus.Mer om ljus finns här


Rött ljus ligger på våglängd 600-800 nm och är bra vid ytliga problem som sår och hudinfektioner exempelvis mugg och strålröta, ljuset stimulerar även till ökad blodcirkulation det dämpar även inflammationer och stimulera till nybildande av celler. Biolight har 637 nm.

Infrarött ljus IR finns på våglängd 800 – 2000nm: det här ljuset minskar inflammationer, är bra vid sårläkning, påverkar lymfsystemet, ger smärtlindring och ökar blodcirkulationen.
Biolight ligger på våglängd 950nm.

 

Finns det forskning på hästar och Biolight? När jag ringer upp några av Biolights återförsäljare och frågar om det finns forskning på hästar så nämner någon en fallstudie på häst, men var den finns och om den är färdig får jag inte någon klarhet i. Kan det vara den här fallstudien som flera av terapeuterna hänvisar till? En annan återförsäljare förklarar för mig att det var både dyrt och svårt med forskning på hästar ”det är därför vi inte har någon sådan”.

 • Det finns ingen forskning om Biolight på djur/hästar trots att flera massörer/terapeuter hänvisar till dessa resultat, om de finns så är de i alla fall inte publicerade.
 • Det som finns  om  Biolight  är studier på människor och då handlar det om sår, se länken nedan.
 • Forskning om rött och infrarött ljus när och hur dessa olika våglängder kan vara bra finns sedan tidigare.

 

Blandat om Biolight

Många användare: Det är mycket bra för de som säljer produkten men det som marknadsförs som en styrka för produkten ”alla kan behandla med den” blir samtidigt en svaghet och kan till slut göra att produkten inte känns lika bra. När alla kan behandla med den så lockas nog en bred massa att köpa produkten, trots priset. Men om resultaten uteblir då kommer det i längden att slå tillbaka på Biolights rykte.

”Åtta färdiga program där flera av dem passar in på många ”skador”, du kan som sagt var inte göra fel”


många användare är en styrka som kan bli en svaghet för företaget.

 

”Biolight kan ges av vem som helst” är det så enkelt? Absolut! maskinen är enkel att förstå lite trög och seg ibland enligt flera terapeuter men alla hästvana människor kan nog ljusbehandla sin häst med den här maskinen. Gäller det däremot att behandla en häst som har en skada så tror jag att lättare skador som inte en veterinär behöver se över kan behandlas av ”vem som helst” men vid allvarliga, svåra eller diffusa problem så bör det nog vara en terapeut som har både utbildning och erfarenhet för att behandlingen ska ge resultat.

”Vid en allvarlig skada så behövs det nog kunskap om både hästens anatomi och vad det är man behandlar hästen med!”

Mirakelmaskin? När jag pratade med  Therese Larsson som är produktspecialist på Biolight och nämnde det är med mirakelmaskin och återgav en del av de fantastiska historier om vad deras produkt skulle kunna åstadkomma så förklarade hon att de var medvetna om det här problemet ” vi försöker att hålla tillbaka en del återförsäljare som blir lite för ivriga, det måste ligga sanning och fakta bakom våra argument.”

En del visste som sagt var lite om den behandlingsform som de ”sålde” andra visste kanske inte mycket mer men de ”trodde” på sin produkt enormt mycket och den kunde i deras värld göra det mesta.”

 

Tidskrävande, det tar tid att behandla en häst med Biolight, programmen är mellan 6 – 10 minuter långa, hästen har en stor kropp och för bästa resultat så ska utföraren ibland behandla med mer än ett program.

om du har flera hästar så är det nästan omöjligt” från ett travstall

Helt ofarlig och inga biverkningar alls: Det låter lovande och det här var något som alla som använde sig av ljusmaskinen var överens, det värsta som kan hända är att ”ingenting händer”. På följdfrågan om vad som skiljde laser och Biolight åt så blev svaret nästan alltid att ”Biolight kan inte skada det kan laser” för den kan brännas. Många av de tillfrågade var dock både ärliga och tydliga med att en laser kunde nog vara bra eller rent av bättre än Biolight i vissa fall, men de sa även att en laser krävde mer kunskap och var svårare att använda.

”Synd att något som beskrivs så enkelt och lätt att utföra samtidigt ger en känsla av att vara lite mindre effektfullt, varför är det så?”

På gång! När jag pratar med Therese på Biolight så berättar hon att tio veterinärkliniker i Sverige nu har fått låna Biolight maskiner, tanken är att hästklinikerna ska använda den lånade ljusmaskinen på specifika skadar, hon nämner skador på gaffelband och sårskador som två exempel där de själva har upplevt positiva resultat hos hästar.
Gissningsvis så vill väl företaget bakom Biolight att veterinärerna ska tycka att deras maskin är så bra så att de rekommenderar hästägarna att behandla sina hästar med den aktuella ljusmaskinen, för de kan väl inte tro att Biolight ska kunna konkurrera ut de avancerade och snabba lasrar och shockwave maskiner som finns på klinikerna idag.

 

Förd bakom ljuset? Nej det tror jag inte, maskinen är otroligt lätt att använda, färdiga program som du trycker fram i den lilla handenheten, så argumentet att Biolight kan ges av alla det stämmer. Det andra argumentet att akuta smärtor och svårläkta skador snabbt kan åtgärdas med Biolight är jag nog lite tveksam till, däremot så tror jag att den här maskinen är mycket bra som komplement när en häst ska rehabiliteras efter en skada.
Många terapeuter hyr ut dessa maskiner till ett ”billigt pris” ca 700kr/vecka och du kan behandla din häst i samråd med veterinär eller kunnig terapeut varje dag om det behövs, då tror jag att Biolight är som ”bäst”.


Plånboken, kunskap och erfarenhet hos den som utför behandlingen på din häst och behandlingstiden är tre tydliga skillnader mellan laser och Biolight, resultatet av behandlingen hänger nog starkt samman med vilken sorts skada hästen har och den kunskap som terapeuten/veterinären har som utför behandlingen på din häst.

Vill du veta mer om ljus?
SBU har granskat den forskning som finns om ljusvågsterapi mot svårläkta sår. Metoden innebär att man belyser såret med pulserande ljus i en bestämd våglängd. På så sätt hoppas man påskynda läkningen.
Det finns tre randomiserade och kontrollerade studier av ljusvågsterapi för att läka trycksår. Företaget som marknadsför metoden har sponsrat studierna. Försöksdeltagarna fick samtidigt även traditionell behandling vid trycksår.
Sammantaget konstaterar SBU att det behövs mer forskning om ljusvågsterapi för att kunna uttala sig säkrare om dess verkan.

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: