Brunst – östrus

29 november, 2009

Redan när stoet födds så innehåller hennes äggstockar små äggblåsor (folliklar). Det är några av de här små äggblåsorna som sedan vid brunst kommer att växa till sig och ett av dem kommer sedan att mogna (ibland är det flera) för att sedan spricka (ovulera). Vid ägglossningen är äggblåsorna ca 3-6 cm stora och inuti äggblåsan finns det ett litet ägg, ungefär lika stort som ett sandkorn.

Brunst är den period då stoet är villigt att betäckas.

Brunstsäsong

Stoets brunst påverkas av dagsljuset, när våren närmar sig dagarna blir längre – ljusare och varmare då brukar stoet komma in i årets första brunst det här brukar ske i feb-mars. Den mörka årstiden brukar stona oftast gå i ”vintervila”. Längden på den här vintervilan är varierande men den brukar vara mellan 0-8 månader och här kan man även se vissa skillnader mellan olika hästraser, fullblod brukar till exempel ha en kortare period när de inte är brunstiga. Men det finns ston som visar brunst hela året om utan något uppehåll, man uppskattar att det bara är 25% av dessa ston som har ägglossning i samband med vinterbrunst.

Brunstcykel

En normal brunst pågår i ca 6-7 dagar och det brukar vara 15-17 dagar mellan två brunstperioder, det här kallas för stoetsbrunstcykel och den är då vid normal brunst 20-22 dagar. Ponnysar har ofta en längre brunst, deras brunst är i genomsnitt 2 dagar längre än stora hästars.

Längden på stoets brunst brukar vara konstanta, vad man kan se är att de första brunsterna på året är lite längre, när sommaren kommer stabiliserar sig brunsten och den bli kortare för att sedan återigen när hösten kommer bli något längre.

Tecken på brunst

Här finns många variationer men de vanligaste tecknen som man brukar se är att stoet ”står för betäckning” det innebär att hon lyfter svansen  uppåt eller åt sidan, eller att hon  ”skvätter” urin, man brukar också kunna höra att de skriker och piper lite, de kan uppfattas som lite ”sura” för att sedan vissa dagar vara mycket vänliga.

Könsmognad

Stoets första brunst och ägglossning brukar infalla när hon är mellan 1 och l½ men man brukar inte rekommendera att man betäcker på den utan att man väntar tills hon är 3år.

©Text och Bild. Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: