Hästar är flockdjur

19 november, 2010

Hästar bör hållas i grupp när de går i rasthage eller på bete, samspelet med andra hästar har stor betydelse för utvecklingen av socialt beteende och risken för skador vid blandning är inte lika stor som många hästägare tror.

Det visar forskaren Elke Hartmann i en ny doktorsavhandling vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

I fyra olika studier har hon studerat hur hästar i olika åldrar har samspelat med varandra när de hålls i hage eller bredvid varandra i stall. Hon har även studerat vilka risker det innebär för människor att hantera hästar som hålls i grupp samt de risker som finns att hästarna skadar varandra.

– Även om förhållandena för hästskötsel har förbättrats de senaste decennierna är det fortfarande många hästar som inte lever ett socialt liv, huvudsakligen på grund av ägarnas oro inför grupphållning, säger Elke Hartmann.

EFTERFRÅGAD FORSKNING: Elke Hartmann kan konstatera att mer forskning inom området är efterlängtad för att öka kunskapen om hästars beteende när obekanta individer möter varandra. Hur stor är egentligen risken för bett och sparkar mellan hästarna?

–Jag har försökt identifiera metoder som kan minsk aggressiva situationer när man för samman obekanta hästar. Många hästägare hävdar att skaderisken är hög just i den situationen och att det är orsaken till att de undviker att släppa sina hästar i grupp.

Exempel på en sådan metod är att placera okända hästar i boxar bredvid varandra för att bekanta sig innan de sedan släpps lösa med varandra i en paddock. Elke Hartmann provade metoden på såväl unga som äldre hästar.

FÅ SKADOR PÅ HÄSTARNA: Hon undersökte även hur hästarnas beteende när obekanta individer möttes direkt i paddocken utan föregående kontakt i stallmiljön, samt när två sedan tidigare bekanta hästar tillsammans mötte en för dem okänd häst.

–Trots att vi studerade ett stort antal hästar, totalt 106 möten, var det sällsynt med skador på hästarna. Bara en lättare skada noterades varför man kan konstatera att den omedelbara skaderisken tycks vara överskattad. Det bör dock påpekas att alla hästar var oskodda.

HÄSTAR I GRUPP: Elke Hartmann har också studerat riskerna för människor som hanterar hästar i grupp, till exempel vad som händer när man tar ut en av individerna ur flocken. Hon studerade reaktionen när såväl en enda häst som när två hästar samtidigt leddes bort från gruppen.

Det visade sig att flocken var mindre intresserad av att följa med till grinden när bara en häst gick iväg jämfört med när två av de fyra hästarna i gruppen togs ut, vilket gav en säkrare miljö för den person hanterade den häst som togs ut ensam.

–Då det kan vara svårt att få en häst att lämna flocken är det viktigt att träna den på rätt sätt för att den ska känna sig trygg och våga lämna sina kompisar, säger Elke Hartmann.

Källa: Pressmeddelande från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Bilder: Åsa PernesRelaterade Artiklar

Previous post:

Next post: