Hästens ålder kan påverka svettförlusten

15 april, 2011

Äldre hästOm hästars förmåga att kyla ned sig efter arbete försämras så innebär det att hästen måste svettas mera för att bli av med ”överskotts värmen” det leder i sin tur till en större natriumförlust. Hästens svett innehåller natrium som är den viktigaste elektrolyten för att upprätthålla blodvolymens storlek, forskare har nu tittat på om det är någon skillnad på hur gamla och unga arbetande hästar svettas.

I en studie som gjordes 2010 jämförde man två grupper av ston för att se om temperaturreglerings förmågan under arbete påverkades av hästens ålder, en grupp ston var i åldrarna 7-8 år den andra gruppen ston var i åldrarna 24-26år. Studien visade på att stona i gruppen 24 – 26 år snabbare komma upp i en kroppstemperatur på 40 C när de arbetade och att de hade svårare att reglera/kyla ned kroppstemperaturen. En följd av sämre temperatur reglering kan leda till att de äldre hästarna ”måste svettas” mera för att återställa/kyla ner kroppen till rätt temperatur och det i sin tur leder till att de förlorar ännu mera natrium. Man vet inte riktigt varför den här förmågan försämras men man spekulerar i om det kan vara ”oundvikliga åldersförändringar”  eller om det beror på en sämre förmåga att bibehålla natrium i kroppen. Enligt Foderbladet Häst ska man tolka resultatet från den här studien som ett preliminärt resultat eftersom hästarnas bakgrund var okänd och åldern på de äldre hästarna i studien var hög för hästar i arbete.
(källa Foderbladet Häst)

Vätskebalansering
Hästen har utvecklat system för att kontrollera att vatten och elektrolyt innehållet i kroppen hålls på en optimal nivå, det kallas för kroppens vätskebalansering och det innebär att det varken ska finnas för mycket eller för lite vatten och elektrolyter i kroppen. De elektrolyter som har störst betydelse för vätskebalans regleringen är natrium och klorid, som är vanligt koksalt och kalium.

Fakta om hästar – svett – vatten

 • Hästar bör ha fri tillgång till saltsten och vatten.
 • Dagsbehov av salt är 9gram/liter vatten, det är samma salthalt som i hästens blod.
 • Hästar har olika sätt att reglera sin kroppstemperatur, om de blir för varma och kroppstemperaturen behöver kylas ned kan de till exempel svettas, äta mindre, söka skugga, öppna de ytliga blodkärlen.
 • Hästens svett innehåller natriumklorid.
 • Natrium är en elektrolyt som finns i koksalt.
 • Tävlingshästar som svettas mycket vid hårt arbete behöver oftast tillsättas extra salt.
 • Det går inte att förebygga ”salt brist” genom att utfodra hästen med salt innan kraftigt arbete, kroppen tolkar det som ett natriumöverskott och hästens njurar utsöndrar då natrium i urinen, hästen ”kissar” ut överskottet
 • Överskott på salt är ofarligt så länge hästen har fri tillgång till vatten.
 • En häst består av 60-70% av vatten.
 • En arbetande häst förlorar ca 10 till 15 liter vatten i timmen.
 • Saltbrist kan påverka hästens törstcentrum negativt
 • Natrium (Na) har betydelse för nerv- och muskelcellernas retbarhet.
 • Vätskebalans är när hästen har lika mycket intag som förlust av vatten.
 • Hästen gör dagligen vätskeförluster via träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar

Läs mera: Hästars vätskebalansreglering – svensk populärvetenskaplig sammanfattning av veterinär Sara Nymans avhandling.

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: