Utan Hov Ingen Häst – det uttrycket har nog alla häst människor hört förut, men vad innebär det.

8 mars, 2010

Utan Hov Ingen Häst – det uttrycket har nog alla häst människor hört förut, men vad innebär det.

Man kan dela in hovens funktion i tre huvudsakliga områden
1. Stötdämpning.
2. Hjärtstödjande cirkulationspump
3. Skydd och rörelse

Hästens Hovmekanism

När hästen rör på sig så kommer det växelvis att ske en utvidgning – sammandragning i hovens bakre del, det är den här rörelsen som brukar benämnas Hästens Hovmekanism.

Om man förenklar det lite kan man beskriva hovmekanismen på följande sätt.

När hästen sätter ner sin hov i marken och belastar den så tas stöten och hästens vikt först upp av strålen och den elastiska putan. Elastiska putan belastas dels uppifrån genom att hovben, kronben och strålben trycks bakåt- nedåt tillsammans med den djupa böjsenan, samtidigt som det här sker så utsätts elastiska putan för ett mottryck underifrån av strålen som pressas mot marken.

Elastiksa putan trycks på det här sättet utåt åt sidorna och pressar då hovbrosket utåt. Hovbrosket i sin tur pressar de bakre hovväggarna utåt så att hoven kommer att vidga sig ca 5-10 mm på varje sida om traktområdet. Det här gör att hovens stöt mot marken blir mera elastisk och inte så stum, vilket är bra för senor, leder och hela hästen, man uppskattar att ca 70% av all stötdämpning hos hästen sker i hoven.

Hjärtstödjande cirkulationspump

Hästens hov kallas ibland för hästens extra hjärta detta är inte helt fel eftersom den ”pumpande” rörelsen som sker i elastiska putan (se ovan) behövs för att pumpa upp blodet från hoven tillbaka till hjärtat. Den här ”pumpande” rörelsen och också viktig för ämnesomsättningen i hoven, utan den skulle hovarna bli spröda och få sämre motståndskraft.

Skydd och rörelse, hästens hov är som en ”nagel” den skyddar foten och dess inre strukturer från slag, nötningar och uttorkning.

Skydd och rörelse, hästens hov är som en ”nagel” den skyddar foten och dess inre strukturer från slag, nötningar och uttorkning.

Hovarnas utseende och kvalite

Hovarnas utseende och kvalite påverkas av flera faktorer exempelvis arv, miljö, utfodring och rörelse. En annan sak som påverkar hovarnas utseende är att hästen lägger ca 60% av sin vikt på frambenen, vilket oftast får till följd att framhovarna är något större än bakhovarna, vanligtvis brukar det skilja en sko storlek. Framhovarna brukar även vara något rundare än bakhovarna.

En bra hovslagare

Utifrån det här kan man förstå hur viktigt det är att hästens skor är anpassade för just den här hästen, de får exempelvis  inte vara för små eftersom hovens rörelser då hämmas och både blodcirkulationen, fukt- och näringtillsförseln till hoven försämras. Det är också viktigt att hovens vinkel i förhållande till marken och benens leder är så korrekt som möjligt för att undvika att lederna slits på ett onaturligt sätt och då gör att hästen inte trampar igenom ordentligt i hoven.


Sjukdomar/skador som kan förekomma i hovarna är

• Spiktramp, dvs. hästen har trampat på något vasst. Veterinär bör genast tillkallas för att undersöka om några viktiga delar har träffats, detta gäller speciellt om spiktrampet sitter i de bakre delarna av hoven. Om man drar ut föremålet själv, vilket ibland är nödvändigt för att kunna flytta hästen ska man kontrollera djup, riktning och ingångshål.
• Avbruten hovbit, är ofta inte så allvarligt, men om hästen ömmar kan man be sin hovslagare att komma och undersöka hoven.
• Hovböld, orsakas oftast av en bakterie i hovläderhuden tex på grund av en försvagad lamellrand. Det blir då en varbildning som gör mycket ont på hästen som ofta får en akut kraftig hälta. Det bästa är att ringa sin hovslagare som kan lokalisera smärtan och öppna varbildningen nedåt.

Andra orsaker till hovböld kan vara sömtryck, fel benställning eller att hästen är verkad fel.
• Strålröta, orsakas av värme, fukt och inpackad smuts. För att förhindra detta bör man göra rent hoven noggrant varje dag så att det kan komma in luft i strålfårorna. När man upptäcker strålröta måste en hovslagare verka bort det drabbade området, sedan tvättas det med sprit och packas in med tjära. Röta kan även förekomma i lamellranden, då kallas det bärrandsröta.

Arv-Miljö-Utfodring-Belastning och en duktig Hovslagare

är det som påverkar hästens hovar!

Hästens hovar utsätts för hög belastning, belastningen påverkas av olika faktorer dels av hur fort hästen springer, hur högt den hoppar och på vilket underlag den rör sig. För att klara av den är påfrestningen så finns det en del stötdämpande funktioner i hästens kropp, en viktigsådan här Hästens H

Artiklar om hovar

Hovens anatomi

Längdsnitt genom hoven

Understuckna trakter – Lång tå

©Text och Bild Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: