Vildhästar på väg till Tyskland

31 augusti, 2011

I september åker två unghingstar av arten Przewalskis vildhäst från Stiftelsen Nordens Ark till ett naturreservat i södra Tyskland. Hästarna, som föddes på Nordens Ark 2010, ska nu få leva nästan som vildhästar.

.

Przewalskis vildhäst. Foto: Tom Svensson/ Nordens Ark

Przewalsis vildhäst är den enda kvarlevande vildhästen och till skillnad från andra vildhästar har den aldrig varit domesticerad av människan. Natur reservatet som de två unghingstarna nu ska gå i är ett stort inhägnat område där ska de får leva som vildhästar,  hästarna kommer att  agera naturvårdare tillsammans med kronhjortar genom att beta och hålla landskapet öppet. Detta är en del i ett stort bevarandeprojekt där man bland annat vill återskapa miljön för många insekter som förr fanns i området.
Det är väldigt tillfredställande att hingstarna dels kommer att leva så nära deras naturliga levnadssätt som möjligt och dels bidra till naturvårdsnytta i semireservatet som landskapsvårdare, säger Ewa Wikberg.

Hingstarna i Augsburgs naturreservat ingår i ett avelsprojekt som bedrivs i djurparker världen över. Arbetet med Przewalskis vildhäst är ett exempel på ett bevarandeprojekt som har varit lyckosamt. I mitten av 1900-talet var hästarna nästan helt utrotade från sina naturliga levnadsområden i centrala Asien. Det fanns bara ett fåtal kvar i Mongoliet. Sedan 1990-talet har ett projekt för att åter introducera Przewalskis vildhäst pågått och vildhästarna i Mongoliet har börjat återhämta sig. Nu finns arten även i Kina, Kazakstan och Ukraina. Man uppskattar att det finns omkring 300 vilda hästar.

Przewalskis vildhäst var en av de första arterna som kom till Nordens Ark, det har fötts 18 föl genom åren och en del av fölen har flyttat till andra djurparker, medan andra blivit kvar som avelsdjur. För tillfället håller parken, förutom de två unghingstarna, en flock som består av en hingst, tre ston och tre föl som föddes under 2011.

Källa: Pressmeddelande Nordens Ark
Bild:  Tom Svensson/ Nordens Ark

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: