Shetlandsponny

22 december, 2009

Vem har inte charmats av en shetlandsponny! Med sitt busiga utseende, och kanske mest för att den är så liten. Men det här är en tuff och mycket stark ponny, som vuxit fram under århundradens lopp under mycket stränga förhållanden. Den kommer, som namnet anger, från de karga öarna där Nordsjön möter Nordatlanten.

Shetlandsponnyerna har funnits i åtminstone 2000 år här, och hur de kom dit är det ingen som riktigt vet, men troligt är att de kom från norr. Troligtvis har de också krympt under årens lopp, ett vanligt fenomen hos djur som lever under svåra betingelser. Än idag finns vilda hästar på Shetlandsöarna, och deras vinterföda består endast av tång och sjögräs.

Under 1800-talets mitt började de användas i gruvdriften i England. Deras storlek gjorde att de passade perfekt i de små gruvgångarna, som bara var 1,20 m höga. Tidigare hade arbetet utförts av kvinnor och barn, men nu fick alltså shetlandsponnyer ta över. De flesta fick aldrig se dagens ljus, och blev därmed ofta blinda. Detta upprörde naturligtvis djurvänner världen över, och under 1960-talet upphörde den verksamheten.

Den lilla hästen blev ganska snabbt populär i stora delar av världen, och flera stuterier grundades redan i slutet på 1800-talet. Här blev den uppskattad för sin styrka, och användes ofta som körhäst. Den blev också en mycket populär cirkushäst. Hästens storlek gjorde den mycket populär när den stora ponny-boomen kom på 1960-talet. Här fanns en ponny som till och med de minsta barnen kunde rida. Den används främst till hoppning, körning, ponnytrav, ponnygalopp och utställning. Shetlandsponnyn är också en av de mest uppskattade familjehästarna. Sveriges Shetlandssällskap (SSS) bildades 1967.

Shetlandsponnyn delas in i två grupper. Den ursprungliga, som liknar ett litet kallblod och minishetland, som ska vara en proportionerligt förminskad shetlandsponny. Den förstnämnda ska ha en mankhöjd på max 107 cm och Minishetland får vara högst 86 cm. Alla färger är tillåtna med undantag av tigrerade. Den har rikligt med päls, man, svans och pannlugg. Shetlandsponnyn är läraktig och klok, den är tillgiven och har ett gott lynne.

Källa: www.svehast.se, foto av Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: