Dispens för karenstider – förbättrat djurskydd?

15 oktober, 2013

Förbättrat djurskydd vid internationella hästtävlingar, så inleder jordbruksverket sitt pressmeddelande. De skriver vidare att de har beslutat att ge dispens för karenstider för internationella tävlingar. Anledningen till dispensen är att Sveriges regler om karenstider är annorlunda uppbyggda än de internationella reglerna som lägger större vikt vid kontroll. Men har vi inte ett bra djurskydd vid våra tävlingar?

– Vi är glada att konstatera hur de internationella reglerna har utvecklats, och ser att de nu når en bra djurskyddsnivå, säger Märta North enhetschef på Jordbruksverket.

 

Nu tänker nog många att vi i Sverige har väl ett bra djurskydd, eller?
Jag ringer till Märta North på jordbruksverket och frågar henne om det här.
– Ja det klart att vi har, vi har ett bra djurskydd i Sverige svarar Märta.

Vad menar ni då med att de internationella reglerna har utvecklats?
– FEI har ett bra regelverk, ett kontrollprogram.  När det är internationella tävlingar så är hästarna på en tävlingsplats under flera dygn. De blir väl kontrollerade på tävlingsområdet/stallområdet av FEI-personal/stewards och FEI-veterinärer. Allt som görs med hästarna dokumenteras. Behöver en häst behandlas så diskuteras detta i FEIs veterinärkommission som består av en grupp veterinärer. Här beslutar man om någon behandling ska ges. I den här gruppen finns tre veterinärer som besiktigar hästarna och beslutar om deras medverkan i tävlingen, en veterinär som vid behov behandlar hästarna och en veterinär som är expert på dopningsprovtagning.  Det sker ett flertal besiktningar och det tas dopningsprover. I veterinärkommissionens arbete ingår även en veterinär från Jordbruksverket.

Innebär det här att ni låter hästar starta med en annan ”kortare” karenstid än vad som är tillåtet enligt svenska föreskrifter?
- FEIs regelverk bygger på ”detection times” istället för karenstider. De har beräknat hur länge ett läkemedel kan finnas kvar i kroppen hos hästarna och bygger sina ”detection times” på nyare teknik och senare kunskaper än oss som är väl anpassade till dagens situation.

Betyder det här att ni nu kommer att se över de svenska föreskrifterna?
– Ja, det kommer vi att göra nu vid årsskiftet. Vi kommer att titta på dopning och karens för läkemedel och vi kommer nog att göra en del förändringar, men jag vet inte vilka i dagsläget.

Text och bild. Åsa Pernes
Källa: Märta North enhetschef på jordbruksverket för häst, fjäderfä och vilt.

 

Pressmeddelande:  Förbättrat djurskydd vid internationella hästtävlingar

Jordbruksverket har beslutat att ge dispens för karenstider för internationella tävlingar. Anledningen till dispensen är att Sveriges regler om karenstider är annorlunda uppbyggda än de internationella reglerna som lägger större vikt vid kontroll.

– Vi är glada att konstatera hur de internationella reglerna har utvecklats, och ser att de nu når en bra djurskyddsnivå, säger Märta North på Jordbruksverket.

Djurskyddet vid internationella hästtävlingar har successivt stärkts under åren, till stor del tack vare att svenska representanter har drivit på i frågan. Detta gäller inte minst regler om dopning och annan medicinering.

Det internationella ridsportförbundet (FEI) har nu ett omfattande regelverk för att säkra djurskyddet och arbetar aktivt med dessa frågor. På många sätt liknar det de svenska reglerna, men det finns skillnader i en del karenstider.

Kontrollprogram säkrar djurskyddet

FEI har ett kontrollprogram som stärker djurskyddet på tävlingen. Det är ett internationellt erkänt system där hästar som tillåts en viss typ av behandling eller substans står under mycket hög kontroll från veterinärer, ryttare, skötare, tränare och tävlingsarrangörer. Dessa hästar utsätts dessutom för extra veterinär kontroll och dopningstester.

Dispensen gör tävlingarna möjliga

Jordbruksverket har nu fattat beslut om att ge dispens för att tillämpa de internationella reglerna vid några stora internationella tävlingar i Sverige. Motsvarande tillämpas också i de andra nordiska länderna.

– Vi är glada att vi har hittat en klok lösning där vi möjliggör att Sverige även i fortsättningen kan stå som värd för stora mästerskap, samtidigt som vi säkrar hästens välfärd, säger Märta North. På detta sätt tror vi också att vi lägger grunden för att fortsätta driva utvecklingen framåt i dessa frågor.

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: