Inspirationskväll för tävlingsryttare i Skåne

9 april, 2010

En aprilkväll gav vi oss iväg mot Höör för att få lite nyinspiration nu under tävlingssäsongen. Det var Kraft i samarbete med Svenska ridsportsförbundet som under våren har arrangerat en Roadshow runt om i landet för oss ryttare med licens.

Inledningsvis var det en kvinna från Kraft som berättade lite om deras produkter, vad hästar har för behov av exempelvis energi, protein, vatten och salt. En intressant sak som nämndes var att en häst i behöver 25 g salt/dag underhållsbehov på vintern och via en slicksten räknar man med att hästarna får i sig 14 g/dag. När detta sades var det flera runt om i lokalen som reagerade eftersom alla snabbt kan lista ut att på sommaren behöver ju hästen ännu mer och alla kanske inte tidigare hade tänkt på att stödfodra med salt utöver saltstenen innan!

Efter den lilla foderintroduktionen var det dags för Tomas Torgersen, tidigare sportchef på SvRF  att prata. Han började med att förklara att ett av syftena med roadshowen var att besvara och lyfta upp vissa ämnen som de på förbundet märker av mer och mer och som engagerar många från hela landet, bland annat doping och etik och moral inom hästsporten.

På ett mycket lättsamt sätt guidade han oss genom grundtankarna i SvRF’s policy, TR’s Code of conduct samt Djurskyddslagen. Många saker känns väldigt självklara, men eftersom de tas upp och finns med där så inser man tyvärr att de behövs. Tänk om alla kunde komma ihåg att endast en glad häst kan lära sig något och det är VI och inte hästarna som har valt att åka ut och tävla och träna!

Tomas snuddade även vid ämnen som matchning inför tävling och vikten av förtroende mellan häst och ryttare och avslutade med att betona att det ALLTID är ryttarens ansvar att hålla reda på regler och lagar, inte mammas, kompisens eller ”någon annans” ansvar!

Efter Tomas var det dags för Lars Roepstorff, han pratade om träning och samband mellan hållbarhet och funktion. Han la tyngden på att vi alla skulle tänka på hur viktig helheten är för att få en hållbar och presterande häst, alla delar, bla styrka, snabbhet, koordination, karaktär, genetiska förutsättningar, respirationsorgan, miljö foder mm måste tas med i beräkningen då man lägger upp en träningsplan för sig och sin häst, det var hans recept för en hållbar häst!

Efter en kort fikapaus var det dags för Elisabeth Lundholm att prata om träningsupplägg. Hon hade bland annat med sig en mycket bra kapacitetsprofil, där jag som ryttare kan skatta mina egenskaper/förutsättningar på en 10gradig skala. Exempelvis hur jag presterar på tävling, träningsdisciplin, tränartillgänglighet, sits, hästens exteriör, fysisk status och mental inställning. Elisabeth uppmanades oss att arbete med den här profilen regelbundet  och jobba på de saker som var lite lägre och sträcka på oss när det gällde de områden där man rankade sig på den högre delen av skalan! Mycket tydlig och jämförbar utvecklingsmorot!

Elisabeth la även tyngd på utvecklingsskalan för hästens utveckling och betonade vissa delar som hon tyckte var viktiga för oss ryttare att ha koll på, ex hästkunskap, ridlära, balans, attityd, vår fysik samt mental träning, allt detta kan användas för att göra en träningsplanering och hon menade även att varje ryttare ska ha en träningsdagbok!

Som avslutning var det dags för Lars R igen och han gick igenom lite om anatomiska och fysiologiska basfakta. Där tog han bland annat upp en del om skelett, brosk och senor och om/hur dessa ombildas under hästens livstid (det är enbart skelettet som gör det, ej senor och brosk). Lars han även snabbt in på de olika tillväxtzonernas slutningsperioder och hur viktigt det är att man kan dessa, speciellt när man har en mycket lovande unghäst som gärna hoppar lite högre eller samlar sig lite mer än vad som kanske är lämpligt för dess ålder. Där måste vi som ryttare kunna vår hästs fysik så att de inte övertränas! Lars var mycket engagerad i sitt ämne och de flesta av oss hade nog gärna lyssnat på hon en separat kväll för att verkligen kunna insupa all hans kunskap, men nu fick vi ett smakprov i alla fall!

Så ett stort tack till Svenska Ridsportsförbundet och Kraft för en mycket trevlig och inspirerande kväll!

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: