Kalla vintrar — fryser djuren?

7 februari, 2012

I ett pressmeddelande från jordbruksverket konstaterar de att vi just nu har en köldknäpp i Sverige och att många djur går ute även under den kalla årstiden. Hästar nötkreatur och andra idisslare mår generellt väldigt bra av att gå ute vintertid, men det förutsätter förstås att de blir omhändertagna på rätt sätt och att djurhållaren ger dem rätt förutsättningar så att de klarar av att vara ute när det är kallt.

Djuren klarar kylan bra
Om det är torrt väder, vindstilla och sol, och om djuret är i gott hull och har ett bra allmäntillstånd är 20 minusgrader inga problem. De kan ändå hålla värmen. Problem kan uppstå när det blåser och är mulet och blött. Då är det svårare för djuren att hålla en jämn värmebalans. När pälsen blir våt förlorar den dess isolerande effekt och då behöver djuren kompensera genom att äta mer eller att söka skydd.

Det överlägset viktigaste för att djuren inte ska frysa är att de kan hålla sig torra och ha tillgång till en ren och torr liggplats samt tillräckligt med foder.
Det bästa sättet att ge djuren en ren och torr liggplats är att de har tillgång till en ligghall, en ligghall är en byggnad med minst tre väggar och ett tak. Placeringen av ligghallen är viktig, hästarnas foderplats får inte ligga för långt bort för då finns risk för att djuren inte använder ligghallen utan lägger sig i fodret i stället.

Djuren behöver i regel inget täcke
I jordbruksverkets pressmeddelande skriver de att man ofta ser hästar ute i hagar med täcke på sig och i väldigt många fall är det skyddet onödigt för djuret. Klippta hästar och sjuka hästar kan behöva täcke så att de inte fryser, men överlag behövs inte täcken i den utsträckningen som det används idag.

En del hästar är klippta och då kan täcken vara nödvändigt för att djuren inte ska frysa. En häst som är sjuk hanterar kylan mycket sämre även om den har mycket päls och kan därför behöva ha ett täcke. Men överlag behövs inte täcken i den utsträckning som det används i dag.

Kontakta länsstyrelsen om du ser missförhållanden
Djuren ska ses till minst en gång om dagen. De ska ha tillgång till foder och kunna söka skydd. Det är om du till exempel ser djur ute på ett öppet fält som inte kan komma undan dåligt väder du kan vara lite extra uppmärksam. Om du misstänker att djur far illa kan du kontakta din länsstyrelse.

Källa: Pressmeddelande från Jordbruksverket
Bilder: Åsa Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: