Kan hästar smittas av rävens dvärgbandmask?

10 maj, 2011

I mitten av februari 2011 påträffades rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) för första gången i Sverige. Det är våra hundar som det har pratas om i media, men frågan är om hästar kan smittas?

Många hästmänniskor har hundar och förutom räv och fjällräv kan andra hunddjur som hund, varg och mårdhund vara värddjur för dvärgbandmask däremot så är katter är inte ett bra värddjur. En del hundägare är rädda att deras hundar ska drabbas av den här parasiten när de rullar sig eller ännu värre äter avföring från räv som de hittar i skogen, men det krävs mera för att hundarna ska bli smittade. Sorkar, gnagare är de djur som sprider smittan mest och om man bor i ett område där rävens dvärgbandmask finns och hunden har ätit en gnagare då bör man avmaska sin hund. Har inte hunden haft någon möjlighet att äta gnagare, eller om den överhuvudtaget inte har vistats i ett infekterat område, den har inte varit utomlands, då behöver inga särskilda åtgärder vidtas för att skydda mot den här parasiten.

Kan hästar drabbas smittas av rävens dvärgbandmask? Eva Osterman-Lind som är laboratorieveterinär på statens veterinärmedicinska anstalt säger att det finns enstaka rapporter om att hästar har infekterats och då är det inte i Sverige. Om en häst blir infekterad så kan den få små blåsor på levern och hästar för inte smittan vidare. Eva Osterman-Lind poängterar noga att det är sällsynt och ovanligt, men den finns som sagt några få rapporter där man påträffat hästar som varit infekterade och de hästarna har troligtvis fått i sig parasiten när de har betat.

Källa. SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Eva Osterman-Lind laboratorieveterinär SVA.
Foto: Karin Troell/ SVA

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: