Utbildningsskalan

8 september, 2009

Utbildningsskalan är en översikt av de grundegenskaper en ridhäst bör ha, oavsett ålder, disciplin och nivå.

Lever din häst upp till skalans kriterier så kommer den att reagera lydigt, avspänt och harmoniskt på dina hjälper, du får en häst som är mycket ridbar.

Som en extra bonus får du en friskare häst, eftersom hästens kropp inte kommer att utsättas för onödigt slitage på grund av spänningar.

Skalan gäller både under utbildning och  träning av den unga hästen, den gäller även när du rider och vidareutbildar en äldre häst, den gäller vid all ridning.

Utbildningsskalan består av 6 delmoment som alla är beroende av varandra, har man inte uppnått ett delmål så kommer man inte vidare till nästa delmoment.

Utbildnings Skalans 6 punkter:

  1. Takt
  2. Lösgjordhet
  3. Stöd
  4. Schwung
  5. Rakriktning
  6. Samling

Alla delmomenten delas sedan in i olika faser, även här gäller att alla är beroende av att man klarat av steget innan!

Grundfas: Takt – Lösgjordhet – Stöd
Du kan inte få hästen lösgjord om du inte först har takt, är inte hästen lösgjord och har takt så får du inte något stöd.

Utveckling av påskjut: Lösgjordhet – Stöd – Schwung – Rakriktning
Du kan inte uppnå schwung om inte hästen har takt, är lösgjord och söker stöd. Rakriktning når man när man har takt – lösgjordhet – stöd  och schwung.

Utveckling av bärighet: Schwung – Rakriktning – Samling
Samling, hit når man inte utan att först ha takt – lösgjordhet -stöd – schwung och rakriktning.

Får du problem under din ritt, backa tillbaka ett steg och börja om. För att kunna uppnå det här så måste din häst få en allsidig och omväxlande träning, både fysiskt och psykiskt, du måste variera din ridning, exempelvis rida i skogen,i ridhus, över bommar, klättra i backar osv.

Text: Cecilia Pernes

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: