Veterinär fick varning

14 oktober, 2013

Länsstyrelsen i Kalmar län anmäler en veterinär för felaktighet vid utövandet av sitt veterinäryrke.
Det var när ponnyn skulle slutmätas i Vimmerby den 18 april 2012 som veterinären upptäckte att hästen var vaccinerade både den 5 april 2012 men även den 17 maj 2012 av en annan veterinär. Något var fel i intyget.

Ägarna till ponnyn skulle inte vara hemma vid andra vaccinationstillfället och det fanns inget låst rum där de kunde lämna hästpasset, hästpasset är en värdehandling.  Det var veterinärens förklaring till varför passet fylldes i innan vaccinationen gjordes. Veterinären som fyllt i passet har inte kunnat lämna några journaler till jordbruksverket eftersom hon inte för några sådana. De anteckningar som hon lämnat är från hennes dagbok.

Jordbruksverket anser att veterinären har agerat försumligt i sin yrkesutövning, dels genom att utfärda ett vaccinationsintyg där det står en vaccination som inte utförts samt att hon inte för några journaler över de behandlingar som hon gör.
De ser mycket allvarligt på det här, att skriva ut ett intyg som innehöll felaktiga uppgifter, de anser inte att det är en förmildrande omständighet att hon tänkte utföra behandlingen senare.
Att sedan uppge att man inte för journaler över hästarna är så pass allvarligt så att jordbruksverket anser att Ansvarsnämnden bör överväga en prövotid på sex månader för veterinären.

Beslut från Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård:
En veterinär ska vi utfärdande av intyg visa synnerlig omsorg och noggrannhet samt i övrigt följa de föreskrifter som Jordbruksverket meddelat för utfärdande av intyg.  Journalföring och utfärdande av intyg är i allmänhet en uppgift av stor betydelse för att djur ska kunna tillförsäkras en god och säker vård. Fel och brister i intyg kan därför leda medföra disciplinpåföljd.

De skriver vidare att det inte finna några förmildrande eller försvårande omständigheter i det här fallet som gör att de avviker från denna praxis. Veterinären tilldela en disciplinpåföljd i form av en varning. Hon får alltså ingen prövotid som jordbruksverket tyckt att Ansvarsnämnden borde överväga.

 

Källa: Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårds beslut.

Bild: Åsa Pernes

 

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: