Sänkt veterinärkostnad mot att du inte anmäler om något går fel när din häst blir behandlad, bra eller dåligt?

7 april, 2012

Det har kommit nya beslut från ansvarsnämnden och ett av dem handlar om något som många av oss hästägare känner igen, en halt häst. Den här hästen är på ett antal återbesök och röntgas vid flera tillfällen, i sin anmälan uppger hästägaren att veterinärerna inte såg någonting på bilderna, veterinärerna å sin sida har en annan uppfattning. Rätt eller fel, det vet jag inte något om men jag tycker det är bra att möjligheten att få sitt ärende prövat är rätt och jag tror att det är bra för alla inblandade parter, hästen, djursjukhuset och djurägaren.

Den här anmälan tycker jag visar på både vikten av information-kommunikation och att journalanteckningar finns som kan styrka det veterinärerna säger, inte minst för de själva, men framförallt hur man kan tolka saker olika.  I det här fallet så skiljer sig ägarens och veterinärernas uppfattning åt om vad som har sagts om röntgenbilderna.
Om man spekulerar och bortser från det här aktuella fallet så kan det vara så att djurägare ibland inte uppfattar eller förstår det som sägs om röntgenbilderna eller om hästens skada. Rädsla, oro eller rena missförstånd, är några saker som påverkar hur vi tar in information men jag tycker att det här tydliggör hur viktigt det är att den information som ges är förstålig.
Den får inte bestå av enbart medicinska uttryck och termer,  jag tycker att djurägaren ska få både diagnos och fortsatt träning av hästen dokumenterad skriftligt på så sätt kan nog en del oklarheter minimeras. Vissa kliniker är enormt duktiga på det här med skriftlig uppföljning men det finns fortfarande en del som bara skickar ut en faktura där diagnosen står samt eventuell medicin och vad man ska betala.

Veterinärerna kan å sin sida bara lita på det hästägaren berättar när de kommer med sin skadade häst, röntgenbilder, undersökning och så ägarens berättelse ska tillsammans pusslas ihop till en slutsats om skadan och eventuell behandling. Är det ett återbesök och hästen inte svarat på behandling så ska veterinären lista ur vad som gått fel, ägarens berättelse är viktig här, motion och medicinering, har det skett enligt den rehabiliteringen planen som man kommit överens om?

Här kan man fundera på det som Mia Runnérus, Universitetsdjursjukhusdirektör sa i intervjun till TV4 som handlade om att de ville avtala bort möjligheten för djurägare att anmäla felbehandlingar till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårdsbeslut. Avtalet innebar att djurägaren skulle få sänkt veterinärkostnad men motkravet var att de innan behandlingen undertecknade ett avtal där de lovade att inte anmäla om något gick fel vid behandling av deras häst.
Mia Runnérus menade på att de inte kunde ta ansvar för djuren efter att de lämnat djursjukhuset, ”det är svårt att avgöra om komplikationer som tillstöter efterhand verkligen beror på vår behandling.
De är med andra ord tveksamma till att alla följer deras råd som de lämnat när de skickat hem behandlade hästar från kliniken, vissa komplikationer tror de beror på ägaren och/eller händelser som sker efter hemgång. Mia Runnérus har säkert rätt, det finns nog sådana fall, där ägaren tar lite egna initiativ men övervägande hästägare följer nog de råd som de får.
Kanske ska de vara lite självkritiska, vad lämnar de för råd till hästägarna när de åker hem med sin häst. Är de rimliga, går de att genomföra? Förstår och kommer ägaren ihåg allt sagts, det är mycket information och djurägaren har kanske fått ett besked som de inte väntat sig.

Vad sägs om följande råd, ”ut och galoppera på fälten, gärna på lite lösa tyglar och i ett bra grundtempo” låter inte omöjligt, men det här skulle ske på en 3 åring som vilat i 6 månader samtidigt som Sverige var nerbäddat i ett vitt snötäcke. Nu var det här ett råd som många av den här veterinärens kunder fick, oavsett ålder och skada på den behandlade hästen.

Vad kan klinikerna göra?
Hästmassörer och terapeuter brukar ibland ge hästägarna en anatomibild på en häst där de har ringat in ”problemområden” varför inte göra samma sak här? Veterinären kan markera skadorna på en bild, beskriva vad som är gjort och hur hästen ska sättas igång om och när ett återbesök ska ske. Lägg till en ruta om medicin/doping så slipper vi de här trista historierna där hästar tävlas fast de är behandlade. Längst ned en kryss där ägaren och veterinären skriver på att de har läst och förstått varandra.
Uppföljning: Hur följer klinikerna upp rehabiliteringen, återbesök efter en viss tid, räcker det? Det är kanske dags att fundera på andra alternativ? Kanske bör man se över uppföljningsrutinerna, jag har ett bra exempel på två veterinärer som sagt till hästägaren att kontakta dem regelbundet för att stämma av fortsatt behandling. Dessa två veterinärer svarar på både sms och mail, korta svar som till exempel ”du kan öka belastningen lite” eller ”backa tillbaka ett steg” guld värt för den här ägaren som känner att hon får hjälp hela tiden mellan återbesöken. Givetvis kan inte alla hästar följas upp så här, men svåra, komplicerade fall eller osäkra hästägare kanske kan få ”extra” omsorg så att man hinner fånga upp dem i tid om något går fel.
Tänk att du får en fråga ett par veckor efter att din häst har blivit behandlad, ”hur mår Brunte, om han inte är bättre hör av dig till oss?”  Idag när nästan alla har en mailadress eller en mobiltelefon, varför inte skicka ett sms eller mail med en enkel fråga? Givetvis tar det lite tid att besvara de eventuella frågor som dyker upp men rätt information och tydlig vägledning när hästen åker hem borde väl göra att de flesta svarar att allt är ok! Och om något är fel så vill man väl som utförare höra det så fort som möjligt så att hästen kan få hjälp och samtidigt så stoppar man de rykten som gärna sprids om kliniker och veterinärer där ingen vet vad som är sant eller falskt.

Självklart kan man missförstå varandra, det finns säkert ägare som åker hem och gör något helt annat och förhindrar eller i sämsta fall förvärrar hästens skada men det finns även veterinärer som gör fel. Det är mänskligt att fela därför är det inte någon bra idé att avtala bort anmälningar om gjorda fel, jag tycker att det möjligheten måste finnas och klinker som vet att de gör ett bra jobb borde inte behöva avtala bort den möjligheten, de inser att fel kan hända men när det händer så tar de ansvar för det och förhoppningsvis rättar till så att det inte händer igen.

Övriga Artiklar

Previous post:

Next post: