Felbehandling av häst

26 september, 2012

Veterinären misstänkte att den högdräktiga shetlandsponnyn hade drabbats av botulism, stoet avled senare och nu har ärendet behandlats av Ansvarsnämnden för djurens hälso och sjukvårds beslut.

Ägarna till ett shetlandsponny sto, som var högdräktigt har anmält en veterinär för felbehandling.
Det var i april 2011 som ägarna till ponnyn kontaktade veterinären, ponnyns tunga var slapp och hängde ut genom munnen. Veterinären konstaterade via telefonen att det nog rörde sig om botulism, han informerade dem om att man via blodprov kunde få reda på om det var så, men det skulle ta lång tid att få svaret, troligtvis skulle stoet inte kunna räddas om man inväntade svaret eftersom förloppet vid botulism är snabbt.
När stoet tre dagar senare blir sämre, så ringer ägarna ut veterinären, det rinner ur en näsborre på ponnyn och hon är även svullen i vänster kind, de skriver att de bad om att få penicillin till stoet men enligt dem så ville inte veterinären skriva ut det eftersom hästen inte hade feber. 
Djurägarna säger sig även uppgett att de informerat veterinären om att hästen åt av väl förtorkat hösilage och inte av den balen som han såg liggande på golvet. Stoets ägare tror själva att hästen kan ha blivit stucken av något eller fått in en tagg i tungroten eller svalget, alternativt att den har fått en infektion som förlamat tungan och att den var fyllda bölden spritt sig vidare och sedan brutit ut under käken, där av den svullna ganaschen.  De skriver även att de tycker att veterinären borde ha funderat mer på diagnosen när ytterligare symtom tillstötte om det hade varit botulism så borde flera hästar ha insjuknat, de tror snarare att hästen dog av blodförgiftning och att om de fått penicillin till stoet så hade hon nog överlevt.

Veterinären själv uppger att de symtom som stoet uppvisade är typiska för botulism och att han inte hittat något annat som kunde orsaka de symtom som ponnyn uppvisade. Han beskriver hur han undersökte ponnyn och kontrollerade munhålan och då fann han inga sår svullnader. Vid besöket tre dagar senare då svullnaden hade uppkommit så spolade han ur munnen och använde sig av munstege när han kontrollerade munnen.  Den böld som sedan öppnade sig efter ytterligare några dagar bedömde han som sekundär, han tror att den kan ha uppkommit eftersom ponnyn stod och hängde med huvudet vid boxkanten, vid det tillfället hade ponnyn även fått feber.  Veterinären menar på att det inte stämmer det ägarna säger om informationen om hur och vad de fodrat hästen med, han hade enligt honom själv frågat vilket foder hästen fått och då framgick det att fodret varit blötare än vanligt och det låg en bal med fuktigt ensilage på logen.

Statens jordbruksverk påpekar att ”vid journalföring ska djurhälsopersonalen iaktta synnerlig noggrannhet och omsorg”. De påpekar att viktiga uppgifter om hästens status vid första besöket saknas i journalen.

Ansvarsnämnden konstaterar att veterinären ställde den inledande diagnosen via telefon och att han sedan höll fast vid den, de konstaterar även att provtagning för att kunna konstatera botulism är komplicerat så att veterinären inte gjorde det leder inte till någon kritik.
Om det varit botulism som hästen drabbats av så hade den inledande behandlingen varit lämplig, men när hästen fortfarande var vid liv två dagar senare så borde han ha funderat över en annan diagnos. Ansvarsnämnden skriver även i sitt beslut att veterinären borde ha lyssnat och reagerat när djurägarna informerade om att det rann var ur en näsborre samt att ganaschen svullnat på ponnyn, veterinären skulle då ha funderat över en annan diagnos tycker de.
Ponnyn var mycket sjuk och behandlades för länge mot botulism i sin hemma miljö, ansvarsnämnden tycker att den behandlande veterinär borde ha remitterat ponnyn vidare till djursjukhus eller avlivat den på grund av djurskyddsskäl. De skriver även att de precis som Statens Jordbruksverk finner journalföringen bristfällig.

Ansvarsnämnden anser att veterinären har agerat försumligt och att han inte kan undgå att få en disciplinpåföljd i form av en erinran.

Källa:Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårdsbeslut

Bild: Åsa Pernes

 

Övriga Artiklar

Previous post:

Next post: