Hästkommunikation del 2

4 augusti, 2010

Att kommunicera med hästen på hästens språk handlar del 2 om i Hästkommunikation.
Vi får bland läsa om att Hästen blir rädd om du är rädd, att den följer dig som ledare och gör på samma sätt som du.Så om du är rädd för att hoppa höga hinder då kan du inte förvänta dig att din häst ska våga hoppa högt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sofia är utbildad djurvårdare/instruktör och har gått en kurs på universitetet som handlar om djurens beteende och orsakerna till det, ”Etologi”, det här är del 2 av hennes arbete.

Att kommunicera med hästen på hästens språk
Hästar brukar i regel vara skeptiska mot att gå i vatten eller oprövat underlag, upp på en lastbil och ibland över nya slags hinder. Men om andra flockmedlemmar går där eller om en människa går först brukar hästen gå efter. När man faller av brukar hästen göra sitt yttersta för att inte trampa på dig, när man spolar benen måste man först lära hästen att slangen inte är farlig, föl reser sig fort efter födseln.
Varför gör hästen så här? I det fria överlever hästen genom att fly och skulle benen och hovarna inte vara friska skulle det betyda katastrof och även leda till döden vissa gånger. Det allra viktigaste är alltså att inte utsätta sig för sådana situationer som kan skada benen.

Hästen, ett flyktdjur
Eftersom hästar är flyktdjur, måste den värsta situationen vara att bli instängd utan möjlighet att kunna fly. De flesta hästar accepterar idag att vara i box, men de föredrar friheten. Om de får välja så väljer de oftast att stå ute i alla väder än att gå in i stall eller vindskydd i närheten.

Det är viktigt att tänka på när man lastar en häst att de flesta hästar har anlag för klaustrofobi. Det är för människans skull vi kör runt på våra hästar till tävlingar och premieringar. Det är för vår skull de står i en box i ett uppvärmt stall. Om vi nu ska ha våran hästhållning på det viset, kan vi i alla fall ge dem en stor o rymlig ljus box, daglig utevistelse med hästkompisar att leka med i en stor hage. Det strider även mot hästens natur att vara uppbunden, då deras behov att kunna fly vid fara försvinner helt och hållet. Det är därför en del hästar grips av panik när de känner att grimman drar i nacken, att de inte kommer någonstans. Då slänger de sig handlöst bakåt. Kan man redan som föl lära dem att när grimman trycker att det lättar om de går mot trycket istället för bakåt så kan man undvika många problem i framtiden. Det sitter i för livet och kan underlätta när man ska lära dem nya saker så som att ställas upp i stallgången eller lastas på en transport.

Tänk alltid på vilka naturliga instinkter hästen har. Att kratsa hovarna är förenat med fara för hästen, då den inte kan fly. Den låter sina hovar lyftas genom övning sen föltiden och gör det för att den litar på dig.

Människans kroppshållning
När du hanterar hästar måste den ha klart för sig att det är du som är ledaren, men bruka inte våld det är meningslöst. Hästen är starkare än du och kommer att vinna vid eventuella kraftmätningar. Det hästen påverkas av är dess eget språk. Genom att använda hästar kroppsspråk kan du övertyga den att du är ledaren. Med psykologi kan vi påverka våra hästar och kommunicera på ett djupare plan. Håller du en aggressiv kroppshållning, genom att göra dig fysiskt stor- genom att hålla blicken högt, ha ögonkontakt med hästarna –sträcka ut armarna så tolkar hästarna i hagen dig som en angripare och du bemöts med respekt. Gör du tvärtom istället, sänker blicken – inte har ögonkontakt- böjer ner huvudet och kutar med ryggen så intar du en passiv ställning och hästarna ser dig inte som någon angripare. Det är mycket viktigt att vara medveten om sin kroppshållning och vilka signaler man sänder ut till hästarna.

Hästen reagerar på dig, både vid hantering och ridning. Var självsäker, kräv hästens uppmärksamhet genom ögonkontakt och kroppsspråk. Bygg upp hästens tillit genom att röra dig lugnt när du håller på med den, stressa inte. Var beslutsam och ha tålamod. Rösten kan du också använda som ett hjälpmedel, tillrättavisande och lugnande, använd gärna den när du motionerar din häst.

Hästens personlighet

Hästens personlighet består av tre delar: medfödda egenskaper, inlärda beteende och lynnet. De medfödda egenskaperna har sitt ursprung i hästens arvsanlag, de inlärda beteendena från modern, flocken, miljön och människan. Lynnet är med vilken energi hästen gör saker. Välj en häst som passar din egen energi så får du en häst du lättare klarar av och förstår dig på.
Varje häst har sitt språk, en del ”pratar” högt andra lågt. Det gäller att kunna läsa av sin hästs signaler. Lär man sig hästens språk kan man lättare kommunicera med den.

Tänk som din häst
Genom att lära sig att tänka som en häst (flyktdjur) istället för som en människa (rovdjur)
kommer vi våra hästar närmare och skapar förståelse för deras beteenden.
Equus som det kallas för när man tänker som en häst, kan hjälpa dig på många sätt när du
handskas med din häst.
Ett exempel: ”Att närma sig en svårfångad häst.”

Ett rovdjur går bestämt ner och dricker sitt vatten i vattenhålet när den är törstig. En flock med flyktdjur närmar sig vattenhålet med försiktighet, har koll på eventuella fiender i närheten och är beredda att fly ifrån rovdjuren när som helst. Tänk dig in i flyktdjurens situation och beteendemönster när du ska närma dig en häst som är svårfångad.
Gå ut i hagen, helt planlöst, vandra runt i hagen på måfå och gör inga försök att fånga din häst. Hästen kommer inte att uppfatta dig som någon fara och därmed inte heller springa iväg. Härma hästens kroppsspråk, närma dig hästen sakta. Går hästen undan, eller känner oro så går du undan i en båge liknande form. Snart kommer hästen att acceptera att du fångar den. Skulle du däremot gå raka vägen fram till hästen, reagerar den naturligt och tar till flykt.

Tänk dig in i en situation då du är på semester där de inte talar ditt språk. Du försöker få tag på någonstans att bo och äta. Men befolkningen förstår inte vad du vill, även fast du försöker med kroppsspråk och ljud. Du blir helt enkelt ignorerad. Detta händer hästen – de försöker tala om hur de mår, vad de känner men ändå är det många hästägare som inte förstår vad de menar. Hur välutbildad din häst är så finns det en vildhäst inom den. Starka instinkter påverkar beteendet hos hästen. Det kan leda till problem för hästägaren. Några exempel på problem som kan uppkomma och kanske betraktas hästen som olydig? Men tänk efter varför den reagerar som den gör.

Hästen vill inte lämna sina vänner i hagen, den är ett flockdjur och är beroende av flocken.

Hästen kan vara svårlastad, den är misstänksam mot trånga utrymmen, får inte möjlighet att fly.
Hästen vill sätta ner en hov
när du lyft ett ben, den har troligen tappat balansen och behöver sätta ner benet och upprätta balansen. Människan tror den är olydig o bråka med den.
Hästen vill
springa ifatt kompisen
längre fram på ridturen. Den saknar troligen självförtroende och finner lugn i att vara nära kompisen. Människan sätter ett starkare bett i munnen för att lösa problemet.
Hästen blir ängslig
om inte en speciell kompis kommer ut i hagen som vanligt eller om den själv blir kvar i boxen. Hästar kan vara ”parhästar” och tillbringar mycket tid ivarandras sällskap. De är goda vänner och har en stark gemenskap.
Hästen blir rädd om du är rädd
. Den följer dig som ledare och gör på samma sätt som du. Förvänta dig inte att den ska hoppa höga hinder om du själv är rädd.

Text Sofia Johansson
Bild.1,,4,5, Åsa Pernes
Bild.2 Henrik Jonsson

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: