Polyneuropati en lurig sjukdom som påverkar hästens nerver.

16 maj, 2014

Häst med typiska sår på kotlederna bak efter överkotning.

Det är en tragisk sjukdom svarar Gittan Gröndahl som är statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA när vi ringer för att ställa några frågor om polyneuropati. Gittan Gröndahl leder just nu ett forskningsprojekt som handlar om polyneuropati. Det är otroligt traumatiskt för alla drabbade eftersom det inte finns någon bot mot den här sjukdomen ännu. Vi kan inte stoppa den. En del hästar klarar sig och blir friska men 1/3 av alla drabbade hästar avlivas.

Polyneuropati är en lurig nervsjukdom som inte ska förväxlas med botulism. Båda dessa sjukdomar drabbar hästens nerver men på helt olika sätt. Vid polyneuropati är det hästens nervskidor som bryts ned. En annan faktor som gör att man kan blanda ihop dessa sjukdomar är fodret. Flertalet av de hästar som insjuknat i polyneuropati har ätit hösilage vilket gör att sjukdomarna lätt kan blandas ihop.
– Men vi vet inte om det är fodret som är orsaken till den här sjukdomen säger Gittan. Det är viktigt att poängtera. Det finns flera hästar som ätit av exakt samma foder som de hästar som blivit sjuka utan att insjukna.
Hur många hästar handlar det om?
– Under 2013 var det 4 hästar i Sverige som insjuknade i polyneuropati som jag fick kännedom om. Tre av dessa avlivades men en av hästarna lever fortfarande. Under samma period avlivades 14 av 39 hästar i Norge. Totalt är det 136 kända utbrott med över 350 sjuka hästar i Norge och Sverige mellan åren 1995 och 2013.  Antalet utbrott varierar och det är allt från 0-4 per år i Sverige.
– Men under det hittills värsta året i Norge, 2012 hade de ca 50 utbrott, berättar Gittan.

Kan den här sjukdomen passera utan att hästägaren märker något?
– Ja om hästen inte får några tydliga symptom, utan kanske bara är lite snubblig under en period, då kan man missa den och ta det för någon annan sjukdom eller problem.
– Den här sjukdomen är ganska ny, förklarar Gittan Gröndahl. Första kända fallet av polyneuropati var 1995 och sjukdomen finns ännu inte med varken på veterinärutbildningar eller i läroböcker. Men om det är många hästar i samma stall drabbas eller hästen får värre symptom då missar man det inte.

Gittan Gröndahl berättar med inlevelse om det mest kända utbrottet av den här nervsjukdomen som var på en ridskola i Östersund.
– Det var en tragedi, barnen grät. Av 25 hästar som insjuknade avlivades 9 stycken. Det var jättejobbigt!

 

Veterinär Gittan Gröndahl undersöker en häst för sjukdomen

Vilka symptom ska hästägarna vara uppmärksamma på?
– Börjar hästen att tappa ett bakben eller kota över på ett bakben då ska man vara lite observant. Blir det sedan flera hästar i samma stall så bör man verkligen ta det på allvar.
Tappar ett bakben kan ju många hästar göra ibland utan att ha polyneuropati så är det, förklarar Gittan snabbt. Det är väl mera när det blir så mycket så att du som ryttare nästan inte vågar rida på din häst, då bör du kontakta en veterinär tycker jag. Det finns olika grader av den här sjukdomen och de hästar som är värst drabbade kan inte trava förtydligar hon. En del hästar ramlar omkull och kan inte resa sig upp. Men det är de värst drabbade.

Drabbas hästarna av något annat, som feber?
– Nej, hästarna är för övrigt helt friska och pigga, de äter som de ska och får inte feber.

Kan man behandla den här sjukdomen?
– Nej, det är det som är som så tragiskt med den här sjukdomen. Drabbade hästar ska vila i månader och undvika stress. För en lindrigt drabbad häst kan det innebära att den eventuellt kan gå på bete, men en allvarligt sjuk häst måste kanske stå i stor box på mjukt men inte djupt underlag under en tid.  Man får anpassa det utifrån hästens förutsättningar, förklarar hon.

Hur ser sjukdomens förlopp ut?
– Det är helt olika, det kan vara allt från att hästen är sjuk i någon månad upp till ett år.  Men snittiden för sjukdomen är ca 5-6 månader. Men ibland går det fort utför, det finns hästar som inte uppvisat något symptom alls och som plötsligt ramlar omkull och inte kan resa sig upp.  Något annat som vi har sett, säger Gittan Gröndahl, är att de som avlivas vanligtvis gör de inom två månader från det att första symptomen observerats.

 

De flesta hästar insjuknar under vårvinter.
– Det stämmer, 96 % av alla utbrott sker innan gräset har kommit under januari och fram till maj månad. Vi vet inte varför det är så, men teorier finns om att det är något i grovfodret som kan utlösa sjukdomen.

karta på alla gårdar vi känner till med polyneuropati mellan 1995 till 2012

Vet ni varför Norge har flest drabbade hästar?
– Nej, det vet vi inte svarar Gittan snabbt. Det är lite konstigt med tanke på att vi har fler hästar här i Sverige än vad de har. Vi har ca 360 000 hästar och Norge har runt 125 000 hästar.
Sjukdomen är inte heller jämnt spridd här i Sverige. Man skulle kunna förvänta sig att vi skulle ha sett flest sjuka hästar där det finns mest hästar i Sverige, men så är inte fallet. En anledning till att det är så skulle kunna vara att alla veterinärer och hästägare ännu inte känner till sjukdomen, förklarar Gittan. Veterinärerna kanske inte rapporterar in den till SVA så vi får kunskap om det och det händer som jag sa tidigare att hästarna först har fått en annan diagnos.

Om du skulle ge några råd till hästägarna ut i Sverige, vad skulle det bli?
Gittan tänker en stund och säger sedan:
Om din häst börjar kota över ofta på ett eller båda bakbenen kontakta veterinären. Är det så att det efter veterinärundersökning finns minsta misstanke om att hästen har polyneuropati, så vill jag jättegärna att man hör av sig till mig. Men först ska en veterinär ha tittat på hästen, det är viktigt förklarar Gittan Gröndahl.

 

Källa: Gittan Gröndahl, leg vet, VMD
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT, SVA
Enhet för djurhälsa och antibiotikafrågor
Tf statsveterinär i hästsjukdomar

Foto 1: Typiska sår på kotlederna bak efter överkotning. Gittan Gröndahl
Foto 2: Gittan Gröndahl som undersöker sjuk häst. Sigbrit Mattsson
Foto 3: Karta över gårdar. Illustration Cecilia Wolff
SVA sida om polyneuropati

Relaterade Artiklar

Previous post:

Next post: