Två frustningar och en spark delas ut av hästgruppen.

2 september, 2014

Varje månad delar Djurens Rätts hästgrupp ut sparkar eller frustningar till någon eller några som de tycker gjort sig förtjänta av det. I augsti blev det två glada frustningar och en spark.

Den här månaden fick förbundskaptenen för fälttävlanlandslaget, Staffan Lidbeck en frustning för att han ” uttryckt sig positivt om hästgruppens väl uppmärksammade kampanj ”Stoppa våldet mot hästarna”. Lidbäck påpekar att det är bra med granskning utifrån och välkomnar debatten.”

Den andra glada frustningen gick till en vetenskaplig konferens som ISES arrangerade. Djurens Rätt skriver på sin sida ”vi kan konstatera att arrangemanget är helt rätt i tiden då debatten om djurskydd och etik inom ridsporten är glödhet. Det är för oss också särskilt uppmuntrande att delta på en konferens med helt vetenskaplig grund, och som bekräftar många av de resonemang vi för kring de djurskyddsliga och djuretiska perspektiven på hästfrågor”.

Vem fick då månadens spark i augusti?
Det var faktiskt ganska många som fick sig en spark, en ”gruppspark” kan man säga. Sparken hade anknytning till konferensen ovan, det var ganska få svenskar som var där trots att den var i Danmark. Hästgruppen konstaterar att de som var där från Sverige var nog forskare och akademiker.” Var fanns representanterna från hästnäringen? Från hästsportens organisationer? Från ryttarutbildningarna? Från svensk hästsportmedia?

 

Tryck är om vill läsa vem eller vilka som fått uppmuntrande frustningar eller en spark från Djurens Rätts hästgrupp tidigare?

 

Övriga Artiklar

Previous post:

Next post: